0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

RADYOLOJİ’NİN 112 si: ACİL RADYOLOJİ
RADYOLOJİ’NİN 112 si: ACİL RADYOLOJİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Tiryaki Baştuğ, Acil Tıp ve Acil Radyoloji hakkında birtakım bilgilendirmelerde bulundu; “Acil Tıp; hemen bakım gerektiren, tanısı konulmamış akut hastalık ya da yaralanmalara sahip hastalara randevusuz bakım verme alanında ihtisas düzeyinde eğitim verilen bir tıp anadalıdır. Hayatı ya da uzvu tehdit eden veya ciddi ölüm riski içeren her durum Acil Tıp Anadalı’nın kapsamındadır. Acil Tıp Anadalı, dahili tıbbi ve cerrahi durumların akut bakımı ile ilgilenir. Acil tıp Anabilim Dalının gelişimi, tanıda çok önemli görüntüleme modalitelerinin- tercih algoritmalarının belirlenmesi, görüntülerin acil değerlendirilmesi, gerektiğinde acil girişimsel radyolojik müdahaleler ile tedavi sağlanabilmesi amacıyla birebir temasta bulunulan birim içinde yerleşik Acil Radyoloji alt disiplininin gelişimini gerektirmiştir. Acil Radyoloji, Acil Serviste alınan ve yorumlanan tıbbi görüntüleme (Grafiler, sonogramlar, MRI'lar, CT taramaları) anlamına gelir. Acil Radyoloji alt disiplin dalının toplumsal hedefleri; acil olgularda teşhiste görüntüleme hizmetlerinin sıralanması, önceliklendirilmesi ve yönetimi, Acil Radyoloji’de eğitim müfredatı geliştirmek, yıllık bilimsel bir toplantılar örneği gibi Acil Radyoloji eğitiminin sürekli sunulması için bir mekanizma sağlamak olarak sayılabilir.

ESOGÜ Hastanesi Acil Radyoloji Birimi, hastaların triyaj alanlarından radyolojiye hızlı bir şekilde geçiş yapmalarının sağlanması ve radyoloji biriminin klinik meslektaşlarımızla doğrudan iletişim kurmalarının sağlanması amacı ile acil bölümün merkezinde yer almaktadır. Bölüm aşağıdakilerle donatılmıştır;

  • 1 adet 64-Multislice CT Scanner,
  • 2 adet Ultrason Makinesi,
  • Gereğinde acil hizmet alınabilen ve görüntülerin PACS sitemine elektronik aktarılarak görüntülerin acil değerlendirilebildiği Manyetik Rezonans Görüntüleme,
  • 1 adet Dijital Radyografi,
  • 3 adet Portable Radyografi Cihazı,
  • Acil raporlama (sözlü-yazılı),
  • Radyoloji görüntülerinin ve raporlarının PACS'a elektronik olarak aktarılması için verimli, geniş bir bölgesel güvenli ağ.

Acil radyoloji, acil hastalıkların ve acil hastalarının yaralanmalarının teşhisinde yoğunlaşan radyolojinin bir alt disiplinidir. Bu nispeten yeni olan alt disiplin, acil hastalara beklemeksizin görüntüleme ve raporlama hizmeti sunarak acil tıbbi hizmetin hızını ve kalitesini artırır. Acil hekimler gibi, acil radyologlar da daima acil serviste hizmet sağlarlar. Haftanın 7 günü, günde 24 saat, hafta sonları ve tatil günleri de dahildir.

Birçok hastane şu anda Acil Servisleri’nde Acil Radyoloji ile özellikle uğraşan radyoloji uzmanlarına yer açmakta, böylelikle sadece acil vakalarla ilgilenen radyoloji uzmanları ile hizmet hız ve kalitesini arttırma yoluna gitmektedirler. Daha yüksek bir bakım kalitesi ile hastanelerde potansiyel olarak kaçırılmış teşhisler daha az olur.”

 

 

 

 

 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

1970644 Kişi ziyaret etti.