0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji Anabilim dalı 1981 yılında Dr.M.İpek CİNGİ tarafından kurulmuştur.  

Anabilim Dalımız; EIA laboratuarı, in-vivo laboratuar ve in-vitro deneylerin yapıldığı laboratuarlarda çalışmalarını sürdürmektedir.
     
Fakültemiz 2. ve 3. sınıf öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji, 4.sınıf öğrencilerine Klinik Farmakoloji Eğitimi verilmektedir.Ayrıca Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Eskişehir Sağlık Yüksek Okulunda Farmakoloji ile ilgili dersler verilmektedir.Araştırma Görevlileri için deneysel çalışmalar, tartışma ortamları ve seminerler düzenlenmektedir.
   
Anabilim Dalımızda rutin olarak aşağıda belirtilen ilaç analizleri ve tetkikler yapılmaktadır:

Digoksin Kurşun Benzodiazepin
Fenitoin Teofilin Lidokain
Fenobarbital Methotrexate Trisiklik Antidepresanlar
Karbamazepin Cyclosporin A Asetaminofen
Valproik asit  Osteokalsin Salisilat
Lityum 25-Hidroksi Vitamin D Vankomisin
Amikasin Gentamisin Netilmisin
Etanol (Kan Alkol) Opiat (İdrar ve Kan)  

 

Bölüm Doktorları:

Anabilim Dalımızda; moleküler farmakoloji, farmakogenetik ve moleküler sinyal ileti sistemleri çalışılmakta, izole organ banyosunda in-vitro çalışmalar yapılmakta, İn-vivo olarak  anksiyolitik, antidepresan, analjezik ve lökomotor aktivite deneyleri yapılabilmekte, farmakokinetik ve MP150 sistemi ile kardiyak çalışmalar yapılmaktadır.

Prof. Dr. Kevser EROL (Anabilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Mahmut ÖZDEMİR

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Engin YILDIRIM

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Bilgin KAYGISIZ

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Semra YİĞİTASLAN

---------------------------------------------------------------------

 

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2374532 Kişi ziyaret etti.