ESOGÜ Hastanesi'nde Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Etkinlik Tarihi: 06 Mart 2023 13:56 - 01 Haziran 2023 00:00

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

 

6 Mart - 17 Mart 2023

Program Tarihi

 

2 Mayıs - 1 Haziran 2023

 

Katılımcı Olma Koşulları

Programa ameliyathanede en az 2 (iki) yıldır çalışmakta olan hemşire, ebe (hemşire yetkili) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) ünvanına sahip sağlık personelleri başvurabilecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Başvuru formu

2) Çalıştığı kurumdan alınan görev belgesi (Görev Belgesi Ameliyathanede çalıştığı süreleri göstermelidir)

3) Ünvanıyla ilgili aslı gibidir onaylı diploma örneği (ön ve arka yüzü ile birlikte)

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi

5) Hemşire yetkili ebe ise yetki belgesi veya görev yaptığı hastanenin “hemşire yetkili ebe” olduğunu belirten yazısı.

 

Program Sorumlusu

 

Sevgi SEZER

 

Başvuru Merkezi

Tel: 0 (222) 239 29 79 Dahili: 2227

Başvuruda kullanılacak mail adresi:        eatay@ogu.edu.tr

 

Başvuru yapmak isteyen personeller başvuru belgelerini bizzat iletilebileceği gibi yukarıda yer alan e-mail adresi yoluyla da başvuru yapabilecektir. Başvuru e-mail yoluyla gönderildi ise başvuru sahibinin Program Sorumlusuna ulaştığından emin olması gerekmektedir.

 

NOT: Programa Özel Hastaneler ve Vakıf Hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde 19.082,10 TL (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 17,01.2023 tarih ve 207086735 sayılı Makam Onayında uygun görülen program ücretidir) eğitim ücreti ve kursiyerin eğitim programını başarı ile tamamlaması halinde 972,00 TL (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve 2921 sayılı Makam Onayında uygun görülen sertifika bedelidir) sertifika bedelinin Hastanemizin hesabına yatırılması gerekmektedir.