Basın ve Halkla İlişkiler

Hastanemizde Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler;

İşletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin ve işleyişin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir.

Halkla ilişkiler,

Bir örgüt ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim görevidir.

Hastanemizde yapılan halkla ilişkiler uygulamaları,

Bir hastalık hakkında kamuoyunu bilgilendirmekten başlayan, onların hastalıklarının farkında olmasını sağlamaya, hastalıklarıyla mücadele etme yöntemlerinin ve korunma yollarının anlatılmasına, hasta memnuniyetinin sağlanmasından hasta haklarına ilişkin bilgilendirmenin yapılmasına, tüm paydaşlarla ilişkilerin yönetilmesinden hedef kitle üzerinde olumlu bir kurumsal imaj yerleştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Bu bağlamda hastanemizde Halkla İlişkiler Birimi önemli bir yere sahiptir.

Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu        İletişim:  2233

Esin GÖKALP   

Halkla İlişkiler  Birimi Görevlileri        İletişim:  2234

Gülay  GÜVEN

İlknur KARAYAZI