Sosyal Hizmet Birimi

 

Sosyal Hizmet Birimi Nedir?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasına yardımcı olmak amacıyla ilgili meslek elemanları tarafından tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının insan onuruna ve sosyal adalet temeline dayalı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışan birimdir.

Sosyal Hizmet Birimi’ne Kimler Hangi Durumlarda Başvuruda Bulunabilir?

1-İhmal ve istismar mağduru çocuklar,

2- Kadına yönelik aile içi şiddet mağdurları,

3- Engelli hastalar,

4- Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

5- Tıbbi psikiyatri alanında psiko-sosyal destek hizmeti gereksinimi bulunan hastalar,

6- Adli vakalar,

7-Psikososyal danışmanlığa ihtiyaç duyan sağlık çalışanları,

Başta olmak üzere Hastanemizde ayakta ya da yatarak tedavi gören tüm hasta/hasta yakınları ve sağlık çalışanları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik” destek ve danışmanlık hizmeti için başvuruda bulunabilirler.

Sosyal Hizmet Birimi’ne Nasıl Başvurulur?

Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyduğu düşünülen hastalar için; hastayı tedavi eden hekimin veya sorumlu hemşirenin hastane otomasyon sistemi üzerinden “Sosyal Hizmetler İstem Oluşturma Formu”nu doldurması ile, diğer sağlık çalışanlarının sözlü bildirimi ile, hastanın veya yakınlarının doğrudan birime başvurusu ile ve meslek elemanlarının klinik ziyaretinde vakayı tespit etmesi yolu ile Sosyal Hizmet Birimi’ne  başvurular kabul edilir.

Sosyal Hizmet Birimi’nde İşleyiş Nasıldır?

Birime başvurunun yapılmasının ardından meslek elemanı tarafından vakaya ilişkin tanışma (bilgi edinme), değerlendirme, planlama ve müdahale basamakları sırası ile uygulanır. Meslek elemanı değerlendirme basamağında yapmış olduğu ihtiyaç analizi sonuçları çerçevesinde uygun bulduğu müdahaleyi seçer ve uygular. Tıbbi sosyal hizmet müdahalesi danışmanlık ve bilgi verme, psiko-sosyal destek hizmetleri, kaynaklarla bağlantı kurma, resmi kurumlara bildirimde bulunma ve ayni ve nakdi yardımlar temin etmeye kadar geniş bir yelpazede bulunan hizmetler bütününü kapsamaktadır.

Hastanemizde Sosyal Hizmet Birimi 2009 yılından beri hizmet vermektedir.

 

Sosyal Hizmet Birimi Çalışanları

 

Birim Çalışanı             : Esra KOLSUZ (Sosyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı)

Birim Çalışanı             : Esra URGAN (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Birim Çalışanı             : Esra AKDAN BOZKURT (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Birim Çalışanı             : Şeyma OKUTUCU (Sosyal Hizmet Uzmanı)

 

İletişim İçin:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi Zemin Kat Sosyal Hizmet Birimi    Tel: 0 222 239 29 79 / 4843 

 

 

Devam Eden Projelerimiz:  “İnsan İnsana”

İNSAN İNSANA

SOSYAL HİZMET GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelin hastanemizde tedavi gören kimsesiz ve yardıma  muhtaç durumdaki hastalarımızın eksiklerini birlikte tamamlayalım.

«İnsan İnsana» hastanede ayakta ya da yatarak tedavi görmekte olan kimsesiz ve yardıma muhtaç hasta/hasta yakınlarının tedavileri sırasında karşılaştıkları sosyo-ekonomik güçlüklerin giderilebilmesi adına hayata geçirilmiş bir projedir. Bu proje ile, yardım alma ve yardım verme gereksinimlerini insan onuruna yaraşır bir noktada birleştirmek ve bu ihtiyaçlar arasında insani bir köprü kurmak hedeflenmiştir. Projenin ismi bu nedenle «İnsan İnsana» dır.

 

Daha fazla bilgi almak ve bu projenin gönüllüleri arasına katılmak için Sosyal Hizmet Birimi ile iletişime geçebilir, iletişim bilgilerinizi ve ne tür bir destek sağlayabileceğinizi bize bildirebilirsiniz. Sizin destek vereceğinizi belirttiğiniz konularla ilgili bir ihtiyaç durumuyla karşılaştığımızda sizi durumdan haberdar edeceğiz. Kişisel durumunuzun elvermediği zamanlarda yardım talebimizi geri çevirebilir ya da gönüllü kaydınızı istediğiz herhangi bir zamanda sildirebilirsiniz.

 

Hasta ve bebek bezi, yatak koruyucu, ıslak mendil, peçete, iç çamaşırı, pijama, çorap, terlik gibi kişisel ihtiyaçlar;

Sağlık güvencesinin yetersiz kaldığı durumlarda ilaç ve medikal ürünlerin temini;

Acil kan ihtiyacı gerektiren durumlarda sesimizi daha geniş çevrelere duyurabilmek;

Refakatçi ihtiyacı olan ancak kimsesi bulunmayan hastalara tam veya yarı zamanlı destek olmak ve burada sayamadığımız daha pek çok insani gereksinim için zaman zaman sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız…

 

          Bilgi için:

- Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi Zemin Kat Sosyal Hizmet Birimi    Tel: 0 222 239 29 79 / 4843