Hasta Hakları Birimi

Hastanemizde Hasta Hakları Birimi

Hasta Hakları Birimi;  

Hasta ve Hasta yakınlarından birime gelen başvuru ve önerileri değerlendirmek, başvuruları mümkün olduğunca yerinde çözmek, çözülemeyen başvuru  ve sorunları gerekli prosedürü işleterek İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları il Koordinatörlüğünde görüşülen Hasta Başvuru Bildirim Sistemine(HHBS) internet üzerinden elektronik ortama başvuruyu aktarmak, başvuruya konu olan ilgili personel ya da öğretim görevlisine Birim Sorumlusu ve Sağlık Tesisi Yöneticisinin imzasıyla bilgi isteme formunu imza karşılığı zimmetli olarak göndermek ve gelen cevabı tarayarak sisteme yüklemektedir. Yerinde çözüm aşamasında Birim Sorumlusu tarafından başvuru sahibi telefon aracılığı ile iletişime geçerek çözüme kavuşturulması için görüşülmektedir. Başvuru sahibi şikayet dosyasının hasta hakları kurulunda görüşülmesini istediği takdirde Hasta Hakları Kurulunun belirlediği tarihte Hasta Hakları il koordinatörü, sağlık tesisi yöneticisi, tüketici derneklerinden bir temsilci, valilikçe belirlenen bilirkişi ve şikayette adı geçen personelin varsa bağlı bulunduğu sendikadan bir temsilci tarafından dosya görüşülerek karara bağlanmaktadır. Hasta hakları kurulunda görüşülen dosyalar alınan kararlar çerçevesinde ilgililere bildirerek gerekli işlemler takip edilmektedir.

Hastalarımız elektronik posta, öneri kutuları, telefon, şahsen müracaat yoluyla başvurabilirler. Birime iletilen sorunlar öncelikle mümkün olduğunca yerinde çözülmeye çalışılmaktadır. Birime iletilen bütün başvuru, öneri ve teşekkürler değerlendirilir ve bu doğrultuda elde edilen bilgiler hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla hastane hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır.

Birimimize gelen başvuru, dilekçe, mail ve öneriler ilgili bölümlere yazılarak gerektiğinde konu hakkında Başhekimliğimizin onayı ile birlikte bölümlerden bilgi istenmektedir. Gelen bilgi isteme yazıları doğrultusunda başvuru sahibine iadeli taahhütlü veya elektronik posta ile cevap yazılmaktadır.

 

Hasta Hakları Birimi Sorumlusu     İletişim:  2233

Esin GÖKALP

Hasta Hakları Birimi Görevlileri    İletişim:  2234

Gülay  GÜVEN

İlknur KARAYAZI

 

Hasta Hakları Başvurularınızı 

  hastane@ogu.edu.tr   adresinden   ya da

  https://hastane.ogu.edu.tr/Home/IletisimFormu  

  iletişim formunu doldurarak yapabilirsiniz.