ESOGÜ HASTANESİ’NDE MERHABA YENİ HAYAT
3.01.2023
Öne çıkan görsel

11 yaşındaki Elias Muhammedi’de halk arasında mor bebek hastalığı olarak bilinen ve doğumsal bir kalp hastalığı olan Fallot Tetralojisi mevcuttu. Yurt dışında (Afganistan’da) yaşamasından dolayı yıllardır saptanamayan hastalık Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bölümünce saptandı ve hastanın ameliyata uygunluğunun değerlendirilmesi için gerekli kalp kateterizasyonu/anjiyografi işlemi yapıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Konseyinde tartışılan ve yüksek ölüm riskine rağmen ameliyat kararı alınan hastanın tam düzeltme ameliyatı 15.12.2022 tarihinde ESOGÜ  Tıp Fakültesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emrah Şişli tarafından başarı ile gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon sonrasında Elias için artık mor değil pembe bir yeni hayat başlıyor. Konu ile ilgili olarak ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Uçar, Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emrah Şişli ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sülü şunları ifade etmektedir:

“Yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda artık doğumsal kalp hastalıkları anne karnında iken tespit edilmekte, doğum sonrasında bir girişim veya ameliyat gerekliliğine göre doğum ile ilgili tüm süreçler başarı ile yönetilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki gibi ülkemizin çoğu kesiminde, doğumsal kalp hastalığı olup tanısı geç konan hasta sayısı çok azdır. Ancak son yıllarda tanık olduğumuz orta doğu ve güney batı Asya ülkelerinden olan göçler nedeniyle tanısı atlanmış olan hasta sayısında bir artış mevcuttur. Elias da bu hastalardan biri olmakla birlikte bu hastaların ameliyatları daha yüksek ölüm riski içermektedir. Elias’ın hastalığına, yani Fallot Tetralojisine özgü olan anomaliler, kalbin karıncıkları arasında geniş bir delik, aort ana atardamarının kalbin sol karıncığı yerine her iki karıncıktan kan alması, sağ karıncık duvarında ileri derecede kalınlaşma, sağ karıncıktan akciğer atardamarına doğru çıkışta ve kapakta darlık ile birlikte Elias’a özgü olarak tüm sağ akciğer atardamarında gelişme kusuru vardı. Başarılı bir ameliyat ile Elias’ın kalbindeki delik kapatılmış, tüm sağ akciğer atardamarı boylu boyunca yama ile genişletilmiş, sağ karıncık çıkımında darlık oluşturan kaslar kesilerek genişletilmiş ve sağ karıncık ile akciğer atardamarı arasına kapaklı suni damar grefti yerleştirilmiştir. Sağlığına kavuşan Elias’ın önünde artık mor değil, pembe bir hayat vardır ancak bu süreçte Elias düzenli olarak takip altında olacaktır”.