ESOGÜ HASTANESİ’NDE BEYİN FARKINDALIĞI HAFTASI ETKİNLİĞİ YAPILDI
12.03.2024
Öne çıkan görsel

“Beyin Farkındalığı Haftası” dünyada 29. Yılında…Üniversitemizde de 26.sı düzenlenen etkinliklerle kutlanmaktadır. ‘Beyin Farkındalığı Haftası Etkinlikleri’ kapsamında en öncelikli konulardan biri beyin sağlığını korumaktır. Bu hafta boyunca dünya genelinde katılımcı ülkelerde beyin sağlığını bozan olumsuz etkilerden korunmak, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemek ve daha sağlıklı yaş alma ile ilişkili programlar yapılmaktadır. Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan ESEN’in 1999 yılından bu yana yürüttüğü başarılı çalışmalardan alınan güçle,  kendisinin desteğiyle ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY, Hastane Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Kadir Uğur MERT, Doç. Dr. Pınar YILDIZ, ve Dr. Öğr. Üyesi Gürkan BOZAN, Hastane Başmüdürü Ayşe KIRCI’nın katılımıyla Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zehra UYSAL KOCABAŞ, Tıp Fakültesi 2. Sınıf proje öğrencileri ve Dönem 4 ve Dönem 6 İç Hastalıkları Stajı öğrencileri ile işbirliği içinde Beyin Farkındalığı Haftası Hasta Bilgilendirme Standı’nda beyin sağlığını korurken dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Tüm dünyada giderek artan yaşam süresi ve beyin sağlığını olumsuz etkileyen risk faktörlerinin artması ile beyin sağlığına verilen önem giderek artmaktadır. Nörolojik hastalıklar; hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için en fazla sağlık yükü oluşturan hastalık gruplarındandır. Alzheimer, inme, multiple skleroz, epilepsi ve migren başta olmak üzere pek çok nörolojik hastalık kişinin ve yakınlarının günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir.  Bu hastalıklara yol açan değiştirilebilir ve değiştirilemeyen risk faktörleri mevcuttur. Hastaneyi ziyaret eden misafirlere; hastalıklardan korunmak, beynimizin farkında olmak, önlenebilir risk faktörlerini ortadan kaldırmak ve hastalıklar geliştiğinde erken tanı ve tedavi için uygun yönlendirmeler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Bunun yanında günümüzde sağlığımızı tehdit eden en önemli konulardan biri olan İklim Krizi ve Beyin Sağlığı üzerine etkileri konuşuldu.

Özellikle iklim değişiminin anne, bebek, çocuk sağlığını ve genç beyinleri çok daha fazla etkilediğinden, nörodejeneratif hastalık sıklığını arttırdığından, mikro plastiklerin nörotoksik olduğundan, duygusal travmalara yol açtığından bahsedildi.  İklim krizinin aynı zamanda ruh sağlığı üzerine de akut ve kronik çok sayıda olumsuz etkisi olduğu anlatıldı. Çevremizi ve iklimi korumanın beyin sağlığı için önemi vurgulandı.

İklim krizinden genç beyinleri korumakla ilgili öneriler şu şekilde sıralandı; gençlerin bu konuda bilgi düzeyini arttıracak eğitimlerin her fırsatta verilmesinin sağlanması, teşvik edilmeleri, tüketimin azaltılması, daha az ekran maruziyeti ve daha çok sosyalleşmenin sağlanmasıdır. Ayrıca 13 Mart 2024 tarihinde Eskişehir Valide Malhatun Anaokulu’nda anaokulu öğrencilerine beyin sağlığını korumanın öneminin anlatılacağı bir program düzenleneceği, Mart ayı boyunca, küçüğünden büyüğüne toplumun her kesimine bu farkındalık çalışmalarının devam edeceği ve Eskişehir halkına yararlı olunacağı üzerinde duruldu.