"HAYATA BİRLİKTE TUTUNALIM" PROJESİNDE TEKNOLOJİ BAĞIMLI BİREYLER İÇİN GÖRÜŞÜLDÜ
18.11.2021
Öne çıkan görsel

SMA Tip-1 hastalığına sahip veya diğer nedenlerle başta solunum cihazı ve diğer yaşamsal cihazlara bağlı olarak hayatını devam ettirmek zorunda kalan teknoloji bağımlı bireylere yönelik afet ve acil durumlarda uygulanması gereken hususları konu alan ve Avrupa Birliği Erasmus ile Stratejik Ortaklık Projeleri Programı kapsamında yürütülen “HAYATA BİRLİKTE TUTUNALIM” adlı projede ilk Ulusötesi Proje Toplantısı 26-27-28 Ekim tarihlerinde Eskişehir’de yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Doç. Dr. Ömer Kılıç, Doç. Dr. Meltem Dinleyici ve Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Bozan’ın katıldığı toplantılarda öğretim üyeleri tarafından tıbbi cihazlara bağımlı yaşayan hastalar ve kullandıkları cihazlar hakkında bilgilendirici sunumlar yapılırken; Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından da oluşturulacak teknik altyapı hakkında bilgiler verildi.

Tıbbi cihazlara bağlı yaşayan bireylerin yaşam alanlarında afet ve acil durum risklerine karşı alınması gereken önlemler, afet ve acil durumlardan sonra oluşturulan geçici barınma alanlarında veya tesislerde ihtiyaç duyulacak barınma gereksinimleri, afet ve acil durumlarda görev alan ilk müdahale personelinin bu bireylere ve kullandıkları tıbbi cihazlara müdahale ve tahliye yöntemlerinin çalışılacağı projede Eskişehir AFAD tarafından projenin genel faaliyetleri, sorumluluklar ve proje çıktıları kapsamında yapılacak çalışmalar ile afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği tarafından ise bu bireylerin içinde bulunduğu durum ve ailelerin afet ve acil durumlarda gereksinim duyabilecekleri ihtiyaçlar hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Eskişehir AFAD, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ve İspanya, Fransa ve Letonya ülkelerinden kuruluşların ortaklığı ile yürütülmekte olan projede, proje ortağı diğer ülke kuruluşları deneyimlerini ve uygulama örneklerini toplantı katılımcılarına sundular.

Bu çalışmaların sonucunda proje çıktıları olarak üretilecek olan eğitsel video, animasyon ve e-kitapların; Uzaktan eğitim Portalı ile ailelerin, sağlık çalışanlarının ve ilk müdahale personelinin kullanımına sunulacağı belirtildi.