İSG Formları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; hastanemizde yüklenici, taşeron, firma vb. gibi gerçek ve tüzel kişilere yaptırılan tüm işlerde İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle akademik ve idari tüm birimlerin hastanede yaptıracağı işlerde, Taşeron/Diğer Kişi Çalışma İzin Formunu (RY.FR.23-İZİN-FORMU-2022.pdf ) tamamladıktan sonra işi başlatmaları gerekmektedir.

1- RY.FR.23-İZİN-FORMU-2022.pdf

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 12(2) gereği ve bu kapsamında oluşan değişikliklerde, alanın iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi ve risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin karşılanabilmesi için iş yerinde ve iş yerine ait tüm birimlerde/bölümlerde ekte sunulan formdaki şartların oluşması durumunda, formun doldurularak (RY.FR.28-Risk-Değerlendirme-Talep-Formu-.pdf) İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne başvurulması gerekmektedir.

2- RY.FR.28-Risk-Değerlendirme-Talep-Formu-.pdf