İSG Formları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; hastanemizde yüklenici, taşeron, firma vb. gibi gerçek ve tüzel kişilere yaptırılan tüm işlerde İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle akademik ve idari tüm birimlerin hastanede yaptıracağı işlerde, Taşeron/Diğer Kişi Çalışma İzin Formunu (RY.FR.23-İZİN-FORMU-2022.pdf ) tamamladıktan sonra işi başlatmaları gerekmektedir.

 

RY.FR.23-İZİN-FORMU-2022.pdf