2022 YILI HEMODİYALİZ EĞİTİM PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HEMODİYALİZ EĞİTİM PROGRAMI

                                       

HEKİM İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

DÖNEM

 

 

 

  2022 YILI EĞİTİM TARİHLERİ

 

 

  SON BAŞVURU  

           TARİHİ

 

 

        BAŞLAMA

         TARİHİ

 

 

      2.Dönem

 

 

 

                EYLÜL -  ARALIK

 

 

 

         15.08.2022

 

 

 

        1 EYLÜL 2022

                                       

DİYALİZ EĞİTİMİ BAŞVURU BELGELERİ

1) Başvuru dilekçesi                                                                                       

2) Personel tarafından doldurulacak ve bağlı olduğu kurum amirince onaylanacak Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özelde çalışan personel için, ilgili kurum amirince onaylanmış diploma ve uzmanlık belgeleri,                                 

4) Herhangi bir resmî ve özel kuruluşta çalışmayan personel için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin örneği,                     

5) Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı.

 

İLETİŞİM ADRESİ:

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Hemodiyaliz Ünitesi Meşelik Kampüsü 
Odunpazarı / ESKİŞEHİR

 

İLETİŞİM TELEFONU: 0222 2392979

 

Dahili numaralar (2301-2302-2306))