Hasta Hakları ve Sorumlulukları

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

HASTA HAKLARI

 1. Her türlü hizmetten faydalanma ve bilgilendirilme hakkı
 2. Eşitlik içinde saygı ve itibar görme hakkı
 3. Her türlü sağlık durumu ile ilgili bilgilendirilme hakkı
 4. Mahremiyet hakkı
 5. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
 6. Planlanan tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
 7. Sosyal ve psikolojik destek alma hakkı
 8. Sağlık kuruluşunun usul ve esaslarını bilme hakkı
 9. Dini hizmetlerden yararlanma hakkı
 10. Hastanın şikâyet ve önerilerini ulaştırma ve yanıt alma hakkı
 11. Bilgilerin gizli tutulması hakkı

 

*Hasta Hakları Yönetmeliğinde yer alan, ana hatlarıyla hasta hakları hastanemiz bu haklara saygı duyarak hastalarına erişebilir ve verimli sağlık hizmeti sunmayı amaçlamıştır.

 

HASTA, REFAKATÇİ VE HASTA YAKINI OLARAK SORUMLULUKLARINIZ

  1.Genel sorumluluklar: Sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uyma,

 

 1. Sağlık çalışanlarını bilgilendirme: Sağlık çalışanları ile işbirliği içerisinde olma, tümyakınmalarınız, görmüş olduğunuz tedaviler, kullandığınız ilaçlar ve sağlığınızla ilgili tüm bilgileri doğru ve eksiksiz verme,

 

 1. Tedavi ile ilgili önerilere uyma:

a) Tedavinizle ilgili tavsiyeleri dikkatle dinleme, önerilere uyum sağlayamama durumunuz olduğunda bunu sağlık çalışanına bildirme,

b) Gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunmama,

c) Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge, rapor veya doküman düzenlenmesini istememe,

      4.Sosyal güvenlik durumu: Sosyal güvenlik kapsamındaki yükümlülüklere ve kurumlarca belirlenmiş olan sevk zincirine uyma,

      5.Hastane kurallarına uyma:

 • Randevularınıza uyma,
 • Hastane malzemelerine verdiğiniz zararları karşılama,
 • Hastane personelinin, diğer hastaların, refakatçilerin ve ziyaretçilerin haklarına saygı gösterme,
 • Somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarımızı ve kuruluşumuzu yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunmama,
 • Diğer hastaların da hakları olduğunu bilme ve bu haklara saygı gösterme,
 • Hastalığınızın öyküsüyle ilgili olarak tıbbi tedavi ekibine doğru bilgiler verme,
 • Hastanemizde bulunduğunuz süre içinde sigara ve alkol kullanım yasağına uyma,
 • Tedavi ekibinin bilgisi dışında başka ilaç kullanmama,
 • Odalarınızda bulunan araç gerecin kullanımına dikkat etme,
 • Vizit ve yemek saatlerinde odalarınızda bulunma,
 • Doktorunuz ve servis sorumlu hemşiresinin izni olmadan servisten uzaklaşmama,
 • Hastanemizde karşılaştığınız sizi rahatsız eden durumlarla ilgili şikâyet, öneri ve memnuniyetinizi yazılı olarak Hasta Hakları birimine yapma,
 • Yanınızda kıymetli eşya ve fazla para bulundurmama,
 • Hastane vezneleri dışında herhangi bir yere ödeme yapmayıp ve ödemeler karşılığında makbuz isteme,
 • Küçük çocukları hasta ziyareti için getirmeme,
 • Çalışan hakları ve güvenliği konularını ihlal etmeniz durumunda yasal*  SORUMLULUĞUNUZ VARDIR

*Hastane personeline yönelik şiddet uygulayanlarla ilgili olarak, kişinin şikâyetine bakılmaksızın kamu davası açılacak olup mutlaka yargılama ve cezalandırma işlemlerine tabi tutulacaklardır.

Başvuru, öneri ve şikayetleriniz için:
Hasta Hakları Birim Sorumlusu : Esin GÖKALP 
Hasta Hakları Birim Personeli : Gülay GÜVEN 
Hasta Hakları Birim Personeli : İlknur AYDIN KARAYAZI
Poliklinikler Giriş Katı  Tel: 2233- 2234