Anatomi Anabilimdalı

Anatomi Anabilim Dalı 1981 yılında Dr. Halûk KİPER’in kurucu başkanlığında kurulmuştur.

Anatomi Anabilim Dalı'nda bugün; yaklaşık 200 öğrenciye imkan sağlayan disseksiyon salonları ve öğretime yönelik kapalı devre çalışan bir monitör sistemi ile öğretim ve eğitim yapılmaktadır.

Scanning elektron mikroskopik araştırmalarda istifade edilen modern bir doku hazırlama (doku kurutma ve altın kaplama vb.) ünitesi, TEM araştırmaları için blok hazırlama imkanları ve bütün teknik araç-gereçleri ile ışık mikroskobu ve immunohistokimyasal çalışmalarının yapılabileceği modern bir laboratuvar Anatomi Anabilim Dalı'nda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra; gerekli teknik imkanları ile yeni kurulmuş bir morfometri ve stereoloji laboratuvarı ile fluoresan mikroskobi ve digital görüntüleme laboratuvarı hizmet vermektedir. Ayrıca; klinik Anatomiye dönük her türlü mikrocerrahi çalışma ve antropometrik ölçümler yapmak mümkündür. 

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Ferruh YÜCEL (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN / AVESİS

 

Prof. Dr. Emel ULUPINAR / AVESİS

 

Prof. Dr. Yüksel AYDARAVESİS

 

 Dr. Öğr. Üyesi Hakan AY / AVESİS

 

 

Öğr. Gör. Dr. Yadigar AKBAŞ / AVESİS