Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1982 yılında Dr. Ayşe BAŞARAN tarafından kurulmuştur.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1982 yılından bu yana Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji dersi ile birlikte, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim programlarını yürütmektedir.  Bu güne değin Tıbbi Biyoloji Lisansüstü programından 13 yüksek lisans ve 7 doktora diploması verilmiştir. 
     
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'na ait bir araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda ilgi duyulan, güncelliği ve önemini koruyan moleküler biyoloji, moleküler genetik, moleküler tanı, biyoteknoloji ve kanser biyolojisi v.s. konularında araştırmalar yapılmaktadır. Bu laboratuvarda araştırmacıların araştırmalarında kullandıkları teknik malzeme ve donanım mevcuttur.
     
Anabilim Dalı öğretim üyeleri, araştırıcılara ve öğrencilere Tıbbi Biyoloji konularında gerekli danışmanlığı vermekte olup, aynı zamanda hem Anabilim Dalımız bünyesinde hem de diğer klinik alanlarla birlikte yürüttükleri projeler ile araştırmalar yapmaktadır. 
     
Araştırma laboratuvarımızda;

 • Aflatoksinler ve biyolojik etkileri ile ilgili çalışmalar, 
 • Pankreas perfüzyonu ile ilgili çalışmalar,
 • Deneysel diyabet çalışmaları,
 • Kanser biyolojisi çalışmaları,
 • Kağıt Kromatografi ile idrar ve kan amino asidi ölçümleri,
 • İnce Tabaka Kromatografi ile idrar ve kan amino asidi ölçümleri,
 • HPLC ile idrar ve kan amino asidi ölçümleri,
 • Deney hayvanlarında sitogenetik çalışmalar,
 • İmmunhistokimya ve hücrenin ince yapısı ile ilgili çalışmalar,
 • Doku kültürü çalışmaları,
 • Halk arasında kullanılan çeşitli bitkiler ve ekstraktlarıyla ilgili çalışmalar,
 • DNA izolasyonu ve PCR’da çoğaltılması ile ilgili çalışmalar,
 • Polimorfizm çalışmaları,
 • RFLP metodu ile ilgili çalışmalar,
 • Western Blot analizi ile ilgili çalışmalar, yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Didem TURGUT COŞAN (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Hülyam KURT / AVESİS

 

Prof. Dr. Cengiz ÜSTÜNER / AVESİS