Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Deontoloji Anabilim Dalı 1984 yılında Dr. Yaman ÖRS tarafından kurulmuştur.

Anabilim Dalımız fakültemiz ve Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde Deontoloji, Eğitimde Etik gibi lisans derslerini, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde de Lisansüstü derslerini yürütmektedir. Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerinin staj gruplarında çeşitli filmlerden yararlanılmakta, grup tartışmaları yapılabilmektedir.

Anabilim Dalımızda bilimsel düşünce ve eleştirisel sorgulayıcı yaklaşımı benimsemiş, tarihte yöntem sorununu anlamış, toplumsal etkileşim, toplumsal yapılanma süreç ve ürünlerini bilen,  tıp uğraş alanı içinde giderek yoğunlaşan değer sorunlarını fark edebilen,  evrimsel tıbbı inceleyerek günümüz modern tıbbı ile karşılaştırmalar yapabilen, etik ve sistematik açıdan tıp etiği ve ilkelerini  bilen, klinik etik uygulamalarda etiğin temel sorunlarına anlam ve yöntem açısından doğru yaklaşımda bulunabilen, kendi uğraş alanı ile ilgili hukuki metinler hakkında bilgi sahibi olabilen araştırma görevlileri yetiştirmek amaçlanmıştır.

Anabilim Dalımız, tıp etiğinin temel sorunsalları olarak sayabileceğimiz sağlık uğraş alanı içinde iletişim, iletişimde sağlık çalışanlarının dili, iletişimde özel bilgi ve dikkat gerektiren kanser, çocuk hasta, hayatın başı ve sonu ile ilgili problemler, insan kökenli biyolojik maddelerin sağlık uğraş alanı içerisinde kullanılması, çeşitli kanser türleri, yaşam kalitesi, beden algısı konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Doktorlarımız:

 

Doç. Dr. Nurdan KIRIMLIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Doç. Dr. Nilüfer POYRAZ DEMİRSOY  / AVESİS

 

Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK