Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1983 yılında Dr. Ergin AÇIKALIN tarafından kurulmuştur.

Anabilim Dalımızda bir teknisyenimizin görev yaptığı ışık mikroskobi laboratuvarı, elektron mikroskobi hazırlık laboratuvarı, deneysel İVF ve hücre kültürü laboratuvarı ve çok amaçlı laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, Anabilim Dalımıza ait bir seminer ve toplantı salonu da bulunmaktadır.

Anabilim Dalımız fakültemiz 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Genel Histoloji, Özel Histoloji, Genel Embriyoloji ve Özel Embriyoloji derslerini entegre sistem kapsamında vermektedir. Ayrıca Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar programı öğrencilerine ve Eskişehir Sağlık Yüksekokulu ebelik, sağlık memurluğu ve hemşirelik öğrencilerine Genel Histoloji ve Genel Embriyoloji dersleri verilmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında yer alan yüksek lisans ve doktora programlarımızda gerekli dersler verilmektedir. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre tıpta uzmanlık eğitimi de verilmektedir. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin ilgili kurullarının önerileri doğrultusunda uzmanlık eğitimi programı sürekli olarak geliştirilmeye çalışılmakta ve standart bir eğitim oluşturulması amaçlanmaktadır. Anabilim Dalımızın, öğrenci eğitimine yönelik yeterli preparat arşivi bulunmaktadır.

Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cengiz BAYÇU üniversitemiz bünyesinde bulunan Elektron Mikroskobi Laboratuvarında, Prof. Dr. Firdevs GÜRER ise Tıp Fakültesi Üreme Sağlığı Merkezi’nin Embriyoloji Laboratuvarında kurucu öğretim üyeleri olarak görev almış olup halen bu laboratuvarlarda aktif görevlerine devam etmektedirler. 

Anabilim Dalımız laboratuvarlarında modern teknolojik ekipman yer almaktadır. Bunlar arasında otomatik doku takip cihazı, otomatik boyama cihazı, yarı-otomatik mikrotom, kriyosat, floresan mikroskobu, son sistem dijital kamera ve morfometrik analiz sistemi, inkübatör, laminar hava akımı kabini ve mikromaniplasyon sistemi yer almaktadır.

Anabilim Dalımızda klasik ışık mikroskobik çalışmaların yanında, floresan mikroskobi, elektron mikroskobi ve deneysel İVF ve hücre kültürü çalışmaları yapılabilmektedir.   

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Varol ŞAHİNTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Doç. Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ / AVESİS