Biyoistatistik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Anabilim Dalı 1981 yılında Dr. Kazım ÖZDAMAR  tarafından Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’na bağlı bir Bilim Dalı olarak kurulmuştur. 1993 yılından beri Anabilim Dalı olarak faaliyet göstermektedir.

Anabilim Dalı içerisinde 30 öğrencilik bir derslik, 2004-2005 eğitim öğretim yılı itibariyle 40 ve 29 bilgisayar içeren iki öğrenci bilgisayar laboratuvarı yer almaktadır. Öğrenci eğitiminde kullanılan bu bilgisayarlar dışında araştırmacıların veri analizinde yararlandıkları 5 adet bilgisayar mevcuttur. Anabilim Dalı'ndaki bilgisayarların 45 tanesi internete bağlıdır ve öğrencilerin ders saatleri dışında hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında uygulama, kaynak tarama vb. işlemleri için hizmetlerine açıktır. Ayrıca Anabilim Dalı'nda çeşitli tür ve kalitede yazıcı, optik okuyucu, tarayıcı, kamera, yansıtıcı, Data-Show gibi bilgisayar destekli eğitim için tüm olanaklar bulunmaktadır. Lisanslı Microsoft Office programları, SPSS 13, MINITAB 14 ve STATA 8.2 istatistik paket programları araştırmacı ve öğrencilerin kullanımına açıktır.

Anabilim Dalı öğretim üyeleri fakültemizin yanı sıra Üniversitemiz Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu ve Eskişehir Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun Biyoistatistik ve Bilgisayar, Sağlık Enformasyon Sistemleri, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilgisayarda Paket program uygulamaları gibi lisans derslerini, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Lisansüstü derslerini yürütmektedir. Anabilim Dalı öğretim üyeleri sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarındaki araştırmacılara araştırma planlama, projelendirme ve veri analizi konularında danışmanlık vermekte, aynı zamanda bu alanlardaki araştırmalara bizzat katılarak bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar. Anabilim Dalı tarafından değişik zamanlarda ve Üniversite bünyesinde ya da Türkiye’nin değişik üniversite ve fakültelerinde “Tıpta Araştırma Yöntemleri”, “Bilimsel Araştırma Planlama ve Veri Analizi” konularında 3-4 gün süreli kurslar düzenlenmektedir.

Anabilim Dalımızın başlıca çalışma konuları; Tekdeğişkenli ve Çokdeğişkenli İstatistiksel Yöntemler, Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yaşam Analizleri (Yaşam Tabloları, Yarışan Riskler, Cox Regresyon, Kaplan Meier..), Koşullu ve Sınırlandırılmış Lojistik Regresyon Yöntemleri (Conditional and Truncated Logistic Regression Methods), Meta Analizi, Araştırmalarda Sıklıkla Karşılaşılan Eksik (kayıp, missing) Gözlem Sorunu ve Çözümlemesi, Exact Testler, GEE, Sinir Ağları ve Genetik Algoritma vd. dir. 

Bölüm Doktorları: 

 

Prof. Dr. Kevser Setenay DİNÇER ÖNER (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Fezan MUTLU / AVESİS

 

Prof. Dr. Ertuğrul ÇOLAK / AVESİS

 

 Doç. Dr. Cengiz BAL / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer BİLGİN