Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 • Tıp Fakültesi l., ll., lll. sınıf öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya dersleri,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu l. ve ll. sınıf öğrencilerine Temel Biyokimya, Laboratuvar Aletleri Kullanımı ve Bakımı, Biyomedikal Teknoloji, Klinik Biyokimya ve Biyokimya dersleri,
 • Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin teorik ve pratik eğitimleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Anabilim dalımız öğretim üyeleri ve lisansüstü eğitim alan öğretim elemanları aşağıdaki konularda araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktadır:

 • Lipid metabolizma bozuklukları
 • Ateroskleroz
 • Endotel disfonksiyonu
 • Oksidatif stres ve Anti-oksidan mekanizmalar
 • Programlanmış hücre ölümü (apoptozis)
 • Osteoporoz
 • Alkol metabolizması
 • Metabolik sendrom
 • Diabetes mellitus
 • Tümör markırları ve kanser

HASTA HİZMETLERİ

Hastanemiz poliklinik ve yatan hastalarının laboratuvar tetkikleri, klinik biyokimya laboratuvarı ve acil laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda sunulan hizmet şu şekilde gruplandırılabilir:

 • Klinik Biyokimya
 • Hormon testleri
 • Kan gazları
 • Tümör markırları
 • İdrar analizleri
 • Acil Laboratuar hizmeti

Laboratuvarımız 7 gün 24 saat açık olup ana laboratuvarımız, servis ve poliklinik hastalarına hizmet vermekte, Acil Laboratuvarımız ise Acil Servis hastalarına hizmet etmektedir.

Laboratuvarımızda, kontrol serumları ile günlük kalite kontrolünün yanı sıra üye olunan uluslar arası kontrol programları ile de sonuçlarının güvenilirliği sürekli izlenmektedir. 
Ayrıca istendiğinde, hastalarımıza ve klinisyenlere laboratuvar testleri ve sonuçlar hakkında bilgi verilerek konsültasyon yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:
 

Prof. Dr. Güngör KANBAK (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. İ. Özkan ALATAŞ / AVESİS

 

Prof. Dr. Hüseyin KAYADİBİ / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KÜSKÜ KİRAZ / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Evin KOCATÜRK / AVESİS

 

Dr. Öğr.Üyesi Özben Özden IŞIKLAR