Biyofizik Anabilim Dalı

Biyofizik Anabilim Dalı 1981 yılında Dr. Halit  YILDIRIM tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalı’nın gelişimine katkıda bulunacağı bir dönemde yitirdiğimiz Dr. Halit YILDIRIM vefat tarihi olan 1986 yılına kadar  Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Biyofizik Anabilim Dalında fakültemiz I. ve II. sınıflarının çeşitli kurullarında yer alan Biyofizik Dersleri, diğer derslerle entegre olarak okutulmaktadır. Biyofizik Dersleri Nörobiyofizik (uyarılabilir hücreler, duyu organları) ve Biyomekanik (kardiyovasküler sistem, solunum sistemi) alanlarında yoğunlaşmaktadır. 
 

Biyofizik Yüksek Lisans ve Doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğine uygun bir şekilde yürütülmektedir. Biyofiziğin, bilimler arası ortak bir disiplin olması ve doğrudan Biyofizik Lisans diploması veren bir kurumun bulunmaması nedeni ile bu alandaki lisansüstü eğitim bir Bilimsel Ön Hazırlık Programı'nı zorunlu kılmaktadır. Adayın almış olduğu Lisans eğitiminin biyofizikle uyumunu sağlamayı amaçlayan bir yıllık bu program Tıp Fakültesi'nde okutulan Fizyoloji ve Biyokimya derslerini de kapsamaktadır.

 

Anabilim Dalının araştırma alt yapısı, genelde non invasive yöntemlerle insan vücudundan bilgi toplamaya ve elde edilen biyolojik sinyalleri analizlemeye uygundur. Alt yapıları Anabilim Dalımız öğretim elemanlarının ürettiği araçlarla desteklenen iki yöntem daha sık kullanılmaktadır. Bunlardan biri elektrodermal aktivite, diğeri ise laser Doppler tekniği ile kan akımı ölçümüdür. Bu ikinci tekniğe eklenen iyontoforez yöntemi ile mikrovasküler yapılar ve vasküler endotel fonksiyonları da incelenebilmektedir. Anabilim Dalımızın hedefi Moleküler Biyofizik yapmaya yönelik bir alt yapı oluşturmaktır ve bu konudaki çabalar sürdürülmektedir.  

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Ferhan ESEN (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Doç. Dr. Seçkin TUNCER / AVESİS