Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Zafer PAMUKÇU ve Dr. Belkıs TANRIVERDİ tarafından 1977 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana gelişimini sürdüren Anabilim Dalımız bu gün alanıyla ilgili her türlü hizmet ve eğitimi verebilen fiziksel ve bilimsel alt yapısıyla Türkiye’nin en gelişmiş merkezlerinden biri haline gelmiştir. Modern anesteziyoloji biliminin içerdiği tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren anabilim dalı yapılanma olarak üç temel unsuru içermektedir: Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Algoloji. 
Anesteziyoloji cerrahi işlem yapılan hastaların en güvenli ve konforlu bir şekilde bu süreci tamamlayabilmeleri için gerekli ön hazırlık ve bilgilendirme, ameliyat sırasında yaşamsal unsurların güvenli bir şekilde sürdürülmesi, rahat ve ağrısız bir derlenme döneminin sağlanması gibi faktörleri içeren bir bilim alanıdır. Anabilim dalımız otuz yılı aşan kurumsal bilgi birikimi, deneyimi ve modern donanımıyla bu işlevini değişen şartlara da uyum göstererek hakkıyla sürdürmektedir.
Anabilim dalımız bir üniversite kliniği olmasının bilinciyle Tıp Fakültesi öğrencileri ve Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimine de gereken önemi vermektedir. Bu amaçla Tıp fakültesi öğrencilerine 1., 2. ve 3. sınıflarda mesleki beceriler laboratuvarında maketler üzerinde kardiyopulmoner resüstasyon, entübasyon, santral kateterizasyon gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Beşinci sınıf öğrencilerine ise anesteziyoloji, yoğun bakım ve algoloji konularında teorik eğitimi takiben, 10 gün süresince ameliyathane, yoğun bakım ve poliklinikte uygulamalı pratik eğitim verilmektedir.  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık eğitim süresi 4 yılı kapsamaktadır. Bu dönem içinde araştırma görevlilerine Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyetinin belirlediği eğitim programı baz alınarak hekimlerimizin uzman olduktan sonra ihtiyaç duyacakları her türlü mesleki ve bilimsel donanım alanlarında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Araştırma görevlileri (Tıpta uzmanlık öğrencileri) aylık rotasyonlar şeklinde ameliyathane, yoğun bakım ve algolojide çalışmaktadırlar. Araştırma görevlileri bu süre içinde genel anestezi, bölgesel anestezi teknikleri, yoğun bakım ve algoloji poliklinik hastalarının takip ve tedavisi gibi uygulamaları yapmaktadırlar. Temel eğitim programının yanı sıra tüm araştırma görevlileri dahiliye, farmakoloji ve acil servis rotasyonu yapmaktadırlar. Bu uygulamalı program öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve stajyer öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim seminerleri ve literatür sunumları ile sağlam bilimsel temellere oturtulmaktadır. 
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri üniversite içinde ve dışındaki çeşitli kongre ve toplantılarda konuşmacı ve eğitmen olarak görev almaktadırlar.  Anabilim dalına mensup öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince klinik ve deneysel çalışmalar planlanarak uygulanmaktadır. 

Tüm bu eğitim ve hizmetler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Eğitim hastanelerindeki Modern Ameliyathanelerde yapılmaktadır. Her gün 14 ameliyat odasında genel veya rejyonel anestezi ve 1 odada lokal anestezi olmak üzere toplam 15 odada anestezi uygulanmaktadır. Ameliyathanede halen pediyatrik anestezi, kardiyovasküler anestezi, nöroanestezi, obstetrik anestezi gibi spesifik dallarda referans hastane olmanın gereklerine uygun bir şekilde anestezi uygulamaları yapılmaktadır. Ameliyathane dışında ise pediyatrik kardiyolojik kateterizasyon, radyolojik girişimler ve radyolojik görüntüleme, in vitro fertilizasyon, elektrokonvülzif tedavi  ve gastrointestinal endoskopik görüntüleme sırasında anestezi uygulaması yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. M. Sacit GÜLEÇ (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS
(Ağrı Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Birgül YELKEN / AVESİS
(Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Ayten BİLİR / AVESİS

 

Prof. Dr. Gülay ERDOĞAN KAYHAN / AVESİS

 

Doç. Dr. Serdar EKEMEN / AVESİS

 

Doç. Dr. Dilek ÇETİNKAYA / AVESİS

 

Doç. Dr. Sema ŞANAL BAŞ / AVESİS

 

Doç. Dr. Yeliz KILIÇ / AVESİS

 

Doç. Dr. Ferda YAMAN / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ONAY / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARAKOÇAVESİS