Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 1977 yılında Dr. Cem KEÇİK tarafından kurulmuştur.
 
Anabilim Dalımız  kuruluşundan bu yana modern  kulak  burun  boğaz  uygulamalarına paralel olarak gelişmesini sürdürmüştür. Kliniğimizde yapılan ameliyatlar; kulak ameliyatları (kronik otit cerrahisi, stapedektomi, fasial sinir cerrahisi), baş boyun tümörleri ve rekonstrüktif cerrahisi (larinks,  özefagus ve farinks, oral kavite-tükrük bezleri hastalıklarının ve kanserlerinin cerrahisi, fonocerrahi)  ve burun ve sinüs cerrahisi (endoskopik sinüs cerrahisi, burun estetik ve fonksiyonel  rekonstrüktif cerrahisi, horlama ve obstrüktif  sleep apne ameliyatları, tümör cerrahisi) gibi ana başlıklar altında toplanabilir.

Anabilim Dalımızı ayrıcalıklı yapan özelliklerden biri de bu ameliyatların büyük bir kısmının eğitim ve uygulamasında araştırma görevlilerine de fırsat tanınmasıdır.

Anabilim Dalı'nda çarşamba günleri tüm öğretim üyeleri ile sabah büyük viziti takiben ilginç vakaların tartışıldığı, makale ve seminerlerin sunulduğu eğitim toplantıları yapılır. Bu eğitim programı, eylül ayında başlar, haziran ayına kadar sürer. Patoloji, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji bölümlerinin katılımı ile yine çarşamba günü yapılan ortak toplantılarda vakalar tartışılarak, hastalar için en uygun tedavinin belirlenmesi için bölümler arası fikir ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Ş. Armağan İNCESULU (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Cemal CİNGİ / AVESİS

 

Prof. Dr. Hamdi ÇAKLI / AVESİS

 

Prof. Dr. Melek Kezban GÜRBÜZ / AVESİS

 

Doç. Dr. Ercan KAYA / AVESİS

(Odyoloji Bilim Dalı Başkanı) 

 

Doç. Dr. Mehmet Özgür PINARBAŞLI / AVESİS

 

Öğr. Gör. Dr. Birgül GÜMÜŞ / AVESİS