Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr. Metin KALE ve Dr. Yusuf ÖZYÜREK tarafından kurulmuştur.
            
Başlangıçta 8 olan hasta yatak kapasitemiz bugün 43’e çıkmıştır. Kliniğimizde genel üroloji dışında,  androloji, üroonkoloji, çocuk ürolojisi, kadın ürolojisi, nöroüroloji ve üriner sistem taş hastalığı (ESWL, URS, Perkütan taş cerrahisi) gibi alanlarda da yeni teknikler kullanılmakta  ve cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Yıllık ortalama 8. 000 poliklinik hasta muayenesi, 300 ürodinamik inceleme, 550 seans ESWL, 350 transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biopsisi (TRUS), 1250 yatan hasta ve 1000 hastaya büyük ve küçük cerrahi girişim uygulanmaktadır.
            
Eğitim ve öğretimde 5. sınıflara teorik dersler anlatıldıktan sonra 12-15’er kişilik staj gruplarına 10 günlük sürelerle hasta başı vizitleri, pratik uygulamalar yapılmaktadır. Araştırma görevlisi eğitimi için haftada bir gün ilginç veya önemli vakalar konseyde değerlendirilmekte, 15 günde bir literatür ve ayda bir makale  saati uygulanmaktadır. Yine ayda bir kez Patoloji Anabilim Dalı ile ilginç vakalar için toplantı düzenlenmektedir. Araştırma görevlileri servis, poliklinik, ameliyathane ile ESWL, TRUS, ürodinami ünitelerinde dönüşümlü olarak çalışmakta ve öğretim üyesi nezaretinde hasta muayenesi ve ameliyatlar yaptırılmaktadır. Araştırma görevlileri yasal düzenlemelerde belirtilen süreler dahilinde rotasyonlarını yapmaktadırlar.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Aydın YENİLMEZ (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Cavit CAN / AVESİS

 

Doç. Dr. İyimser ÜRE / AVESİS

(Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Bşk.) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ata ÖZEN / AVESİS

 

Öğr. Gör. Dr. Mete ÖZKIDIK