Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1977 yılında Dr. Orhan KARACADAĞ, Dr. Şeniz CEYLANOĞLU, Dr. Okan SAY ve Dr. Hikmet HASSA tarafından kurulmuştur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, poliklinik, üreme sağlığı merkezi, yataklı hasta servisi, yoğun bakım ve doğumhane olmak üzere dört ayrı mekanda hizmetlerini yürütmektedir.

Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı içinde 1998 yılından beri  etkin olarak faaliyet göstermekte olan Üreme Sağlığı Merkezimizde; adolesan jinekolojisi, menopoz, infertilite, laparoskopi ve histeroskopi, tüp bebek uygulamaları ve ürojinekolojik incelemeler yapılmaktadır. Multidisipliner olarak üroloji, jinekoandroloji, embriyoloji, psikiyatri, biyokimya, genetik, Doppler USG alanlarının uzmanları ile çalışma ve klinik uygulamalar yürütülmektedir. 


Haftalık olağan toplantılar ile ekip anlayış içinde, çağın gerektirdiği tüm olanaklar kullanılmaktadır. Tüp bebek kapsamında: IVF, mikroenjeksiyon, sperm hazırlama ve değerlendirme, embriyo dondurma olanakları yanında, rutin intrauterin inseminasyon, kist aspirasyonu, ofis histeroskopi, infertilite tedavileri (örneğin; mikrocerrahi, operatif laparoskopik ve histeroskopik girişimler) yapılmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı'nda genital sistem  kanserlerden korunma, erken tanı ve kanserlerin tedavisi yürütülmektedir. Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı’na bağlı Jinekolojik Onkoloji Grubu, jinekolog onkologlar yanında Nükleer Tıp, Patoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Radyoloji Anabilim Dalı ile Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan katılan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu grubun değerlendirmeleri ile kanser hastalarının tedavileri planlanıp yürütülmektedir.

Perinatoloji Bilim Dalı’nın ana çalışma alanı yüksek riskli gebeliklerdir. Bilim Dalı’nda yapılan girişimler; perikonsepsiyonel danışmanlık, uluslararası sertifikasyona sahip uzmanlar tarafından yapılan ense saydamlığı (NT) ölçümü, biyokimyasal tarama testleri (Üçlü test-İkili Test), amniosentez, kordosentez, koryonik villüs örneklemesi (CVS), intrauterin cerrahi girişimler (şant takılması), intrauterin kan değişimi, fetal iyilik hali testleri, fetal akciğer matürasyonu testleri, fetal kan asid-baz dengesi tayini, 2. ve 3. düzey ultrasonografi taramalar, standart ve renkli Doppler uygulamaları ve multifetal gebelik redüksiyonudur. Perinatoloji Bilim Dalı’na bağlı olarak, riskli gebeliklerin değerlendirildiği Perinatoloji Konseyi kurulmuştur. Bu konsey, haftalık olağan toplantılar şeklinde olup kadın-doğum uzmanları, perinatoloji, neonatoloji ve ilgili branşa ait öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Ürojinekoloji ünitesinde, kadınların istemsiz idrar kaçırma nedenlerinin araştırılması için gereken ürodinamik tetkikler yapılmaktadır. Bu konuda her hasta için en uygun tedavi yolu seçilmekte ve uygulanmaktadır. Ayrıca, kadınlarda pelvik organ prolapsusu (rahim sarkması) tanısının konulup sınıflandırılmasının yapılması ve bu konuda hastaya en uygun tedavinin seçilmesi ve yapılması sağlanmaktadır.  
 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Tıp Fakültesi, 3., 4. ve 6. sınıf öğrencilerine teorik ve hasta başı eğitimleri verilmektedir.

Bölüm Doktorları:

 

Doç. Dr. Melih VELİPAŞAOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

(Genel Jinekoloji ve Obstetrik Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Başar TEKİN / AVESİS

 

 

Prof. Dr. Ömer Tarık YALÇIN / AVESİS

(Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. H. Mete TANIR / AVESİS
(Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Tufan ÖGE / AVESİS

 

Doç. Dr. Vehbi Yavuz TOKGÖZ / AVESİS

(Üreme Endokrinolojisi ve İnterfilite Bilim Dalı Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Elçin TELLİ / AVESİS

 

Öğr. Gör. Dr. Fulya TAPLAMACIOĞLU / AVESİS

 

Öğr. Gör. Seyhan GÜLLEN ÜNAL / AVESİS