Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı kliniği 10 servis yatağı ile hizmet vermektedir. Kliniğimizde başta akciğer kanser cerrahisi olmak üzere,  plevra, trakea, özafagus, diafragma, göğüs duvarı, pectus deformiteleri (NUSS yöntemi  ile), mediastinum hastalıkları ile ilişkili bütün cerrahi işlemler yapılmaktadır. Yıllık ortalama 350 büyük ameliyat yapılmakta olup bu ameliyatların büyük çoğunluğu videotorakoskopik olarak gerçekleştirilmektedir (VATS). Büyük ameliyatların dışında kliniğimizde çok sayıda küçük cerrahi işlem ve endoskopik girişim de yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Cumhur SİVRİKOZ (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Egemen DÖNER / AVESİS

 

Öğr. Gör. Dr. Erhan DURCEYLAN / AVESİS