Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde 1977 yılında kurulan Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalımız, kurulduğu günden bu güne kadar gerek gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları gerekse başarılı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra halkımıza kaliteli ve etkili bir sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı servisinde 42 yatak, yoğun bakım ünitesinde ise 9 yatak kapasitesi vardır. Kliniğimizde haftanın 4 günü poliklinik hizmeti verilmekte, mevcut 2 ameliyathanesi ile haftada 5 gün elektif, 7 gün 24 saat ise acil operasyonlar yapılmaktadır. Araştırma görevlisi eğitimi yanı sıra tıp fakültesi 3. sınıf öğrencilerine teorik eğitim ve 5. sınıf öğrencilerine ise seçmeli staj olarak teorik ve pratik eğitim verilmektedir. 

Eskişehir ili dışında Afyon, Kütahya, Bilecik illeri ve ilçelerini kapsayan geniş bir bölgenin referans ve ileri Beyin ve Sinir Cerrahisi Merkezi olarak giderek artan bir yoğunlukta sağlık hizmeti çalışmalarına devam edilmektedir. Kliniğimizde beyin tümörleri, vasküler cerrahi, ileri ve komplike spinal cerrahi gibi gelişmiş teknoloji, ileri bilgi ve deneyim gerektiren kompleks vakalar yıllardan beri başarılı bir şekilde yapılmakta, bölgenin sağlık hizmetini karşılanmaya çalışılmaktadır. İki bin dokuz yılı itibari ile 8100 poliklinik hizmeti verilmiş, polikliniğimizden 1384 hasta yatırılmıştır. Acil vakalar dışında 2009 yılında yapılan 862 elektif operasyonun yaklaşık 400’ü özelliği olan büyük ameliyatlardır. Ağır travma olgularının ve ciddi nöroşirürjik acillerin takip ve tedavi edildiği yoğun bakım hizmetinin yanı sıra kliniğimizde 2006 yılından itibaren subaraknoid kanama başta olmak üzere serebral kanamalı hastaların femoral yol ile diagnostik serebral anjiografileri yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Murat VURAL (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. T. Erhan COŞAN / AVESİS

 

Prof. Dr. Ramazan DURMAZ / AVESİS

 

Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ / AVESİS

 

Doç. Dr. Zühtü ÖZBEK / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi  Emre ÖZKARA / AVESİS

 

 

Öğr. Gör. Dr. Gültekin BAŞAVESİS