Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 7 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Tedavi hizmetlerimiz; poliklinik, yataklı klinik ve ameliyathane olmak üzere 3 ana birimde yürütülmektedir.

Poliklinik Hizmetleri: Anabilim dalımızda genel poliklinik hizmetleri dışında özellikli alt birimler bulunmaktadır. Bunlar retina-vitreoretinal cerrahi, kornea, kontakt lens, glokom, şaşılık, uvea, nöroftalmoloji, oküloplasti, pediatrik oftalmoloji alt birimlerinden oluşmaktadır. Genel poliklinikte ilk değerlendirilmesi yapılan hastalar, ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulduğunda ilgili alt birimlerce değerlendirilmekte, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Poliklinik yapılanması içinde tedavi amacıyla göz içi enjeksiyonlar yapılmaktadır. Poliklinik bölümünde son 1 yılda 51.137 hastaya hizmet verilmiştir.

Yataklı Klinik Hizmetleri: Yataklı servisimiz 34 yatakla tıbbi ve cerrahi tedavi gerektiren hastalara hizmet vermektedir. Odalar tek ya da iki yataklıdır.

Ameliyathane Hizmetleri: Anabilim Dalımızda modern tıbbın gerektirdiği gelişmiş yöntemlerle ameliyatlar yapılmaktadır. Göz Bölümüne ait tam donanımlı 2 ameliyathane bulunmaktadır. Anabilim dalımızda Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabilen prematüre retinopatisinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bu sebeple ülkemizin tüm bölgelerinden hastalar kliniğimize yönlendirilmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımız Eskişehir'de ikinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılamayan özellikli kornea nakli ve vitreoretinal cerrahi ameliyatlarının uygulandığı bölgedeki tek merkez konumundadır. Son bir yılda yapılan ameliyat sayısı 3.247'dir. Bu ameliyatların %60'ını B grubu özellikli ameliyatlar oluşturmaktadır.

Kornea Bankası: Anabilim Dalımızda 2005 yılında Kornea bankası kurulmuştur. Kornea bankası hem kliniğimizin hem de ihtiyacı olan diğer kliniklerin kornea gereksinimini karşılamaktadır.

Anabilim Dalımız kurulduğu günden bu yana gösterdiği gelişmeler ile yurt çapında önde gelen ve bilinen bir kliniktir. Yapılan çalışmalar yurt içi ve yurt dışı toplantılara kabul görmekte, güncel dergilerde yayımlanmaktadır. Her yıl Eskişehir'de en az 3 kez panel, konferans türü toplantı düzenlenmekte gerek Eskişehir gerekse çevre illerden gelen göz hekimleri ile son gelişmeler paylaşılmaktadır. Her ay Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesinin toplantısına klinik olarak katılım sağlanmaktadır. Öğretim üyelerimiz Türk Oftalmoloji Derneği birimlerinin yönetimlerinde veya aktif üye olarak görev almakta; sık sık oturum başkanı, konuşmacı, panelist ve kurslarda eğitici olarak toplantılara davet edilmektedir. Anabilim Dalımız öğretim üyelerinin en az 1 proje yapması beklenmektedir. Bu bağlamda kliniğimizde BAP, TÜBİTAK ve Kalkınma ajansı projeleri yürütülmektedir. Ayrıca İl Özel İdaresi ile yapılan protokol ile kliniğimizin prematüre merkezi olması sağlanmıştır.

Anabilim Dalımıza başka kurumlardan çeşitli alanlarda eğitim almak üzere uzman ya da öğretim üyeleri gelmektedir. Bu zamana kadar 9 kişi eğitim almıştır. Ayrıca prematüre retinopatisi eğitimi için de çevre hastanelerden 7 kişi kliniğimizde bulunmuştur.

Anabilim Dalımızın toplum ile ilgili çalışmaları olmaktadır. Özellikle prevalans ile ilgili bilimsel projeler önemsenmekte, üniversite destekli ve/veya çeşitli sivil toplum örgütü ve belediye iş birliği ile tarama programları yapılmaktadır. Bazı göz hastalıkları ile farkındalık yaratmak üzere topluma yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası çok merkezli çalışmaların uygulayıcıları durumundadırlar. Yapılan çalışmalar TOD ve çeşitli kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiştir.

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı olarak;

Misyonumuz:

 Dünyada sürekli yenilenmekte olan göz hastalıkları ile ilgili gelişmelere ayak uydurarak, yenilikleri uluslararası merkezlerle eş zamanlı olarak hastalarımıza sunmak, toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda göz hastalıkları ve görme problemlerine yönelik önlemlerin alınmasını sağlayarak hastalıkların sıklığını azaltmak, mevcut hastalıklar açısından hastalara uygun tedavi ve rehabilitasyon programlarını sunmak

 Ülkemize göz hastalıkları ile ilgili en üst bilgilerle donatılmış ve meslek yaşamlarında öğrenmeyi ve yenilikleri uygulamayı amaç haline getirmiş yetkin, etik, çağdaş ve toplum ile bütünleşebilen hekimler yetiştirmek

 Yapılan bazı çalışmalar ile üniversitenin toplum ile bütünleşmesini sağlamak, yerleşke dışı çalışmalar yapmak

 Yapılan çalışmaların göz hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz:

 Göz hastalıkları ve görme problemleri alanında en kaliteli hizmeti sunan, akademik performansın en üst düzeyde olduğu, bilimsel araştırmalarını ve eğitim olanaklarını uluslararası alanda paylaşan, şeffaf, yenilikçi, insan odaklı ve çağdaş uzman hekimler yetiştiren bir klinik olmak ve bunun devamlılığını sağlamak.

 Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Nilgün YILDIRIM / AVESİS

 

Prof. Dr. Hikmet BAŞMAK / AVESİS

 

Prof. Dr. Nazmiye EROL / AVESİS

 

Prof. Dr. Tülay ŞİMŞEK / AVESİS

 

Doç. Dr. Mustafa Değer BİLGEÇ / AVESİS

 

Doç. Dr. Eray ATALAY / AVESİS