Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1992 yılından itibaren çalışmaya başlayan Dr. Hüseyin İLHAN tarafından 3 yılı aşan bir hazırlık döneminden sonra 1996 yılında kurulmuştur.

Anabilim Dalımız servis, yoğun bakım ve yenidoğan cerrahisi yoğun bakım birimlerinde toplam 20 yatak kapasitesi ile çalışmaktadır. Yıllık poliklinik sayısı 2800, yatan hasta sayısı 900 ve ameliyat sayısı 750 dolayındadır.  
     
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevliliği süresi 6 yıldır. Araştırma Görevlileri 6 yıllık süre içinde Çocuk Acil, Anestezi, Genel Cerrahi, Patoloji, Üroloji, Ortopedi rotasyonlarını tamamlamaktadırlar. 
     
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda  18 yaşına kadar olan hastalarda toraks, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sisteme yönelik  doğumsal ve edinsel cerrahi hastalıkların tedavileri yapılmaktadır.
     
Anabilim Dalımızda her gün poliklinik hizmeti verilmekte ve haftada 3 gün ameliyathanede cerrahi girişim uygulanmaktadır.
     
Anabilim Dalı'nda haftada 2 gün Genel Hasta Değerlendirmesi ve 2 haftada bir seminerlerin yapıldığı eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Nefroloji ve Endokrinoloji Bilim Dalları, Radyoloji Anabilim Dalı ve Patoloji Anabilim Dalı ile ortak toplantılar düzenlenmektedir.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Hüseyin İLHAN (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Baran TOKAR / AVESİS

(Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı) 

 

Doç. Dr. M. Surhan ARDA / AVESİS