Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1994 yılında Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU tarafından kurulmuştur.

2010 yılından bu yana Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma (SUA) Hastanemizdeki polikliniğimizde ve 2021 yılından itibaren ise yine ülkemizde bir ilk uygulama olan ilimizdeki Eskişehir Teknik Üniversitesi'ndeki Eğitim-Aile Sağlığı Merkezimizde hizmet ve eğitim verilmektedir.

Anabilim Dalımız 1999 yılında faaliyete geçen, SUA Hastanemiz Check-up Merkezi’nde; hastalıkların erken tanısını sağlamak ve risk faktörü taşıyanları saptamak amacı ile başvuranları fiziksel muayene ve gerekli laboratuvar tetkikleri ile değerlendirmektedir. Anabilim Dalımızda, Tıp Fakültemizde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimlere aktif olarak katılmaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitimde; Tıp Fakültemiz 1. sınıf öğrencilerine İlkyardım dersleri verilmekte olup bu derslerde geleceğin hekimlerine, acil tanı ve tedavi eğitimi öncesi herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yaşamı kurtarmak ya da durumun daha kötüye gitmesini engellemek amacı ile yapılması gereken müdahaleler hakkında eğitimler verilmektedir. Anabilim Dalımız; ülkemizde, alanındaki ilk örneklerden biri olan ve 1999 yılında kurulan Mesleki Beceriler Laboratuvarı’nda 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine katılmaktadır. Staj döneminde; 2018’den bu yana 5. Dönem öğrencilerine staj eğitimi verilmekte ve 2020’den itibaren intern doktorların eğitimine seçmeli staj ile katkıda bulunulmaktadır.

Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitimi 2003 yılında başlamıştır. Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi'nin yanı sıra çalışma konularında Üniversitemizin diğer eğitim birimlerine ve ilimizdeki diğer eğitim kuruluşlarının eğitimlerine destek olmakta, topluma yönelik eğitimlere katkıda bulunmaktadır.

 
Bölüm Doktorları:
 
 
 
Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS
 
 

Prof. Dr. Uğur BİLGE / AVESİS
 
 
 
 
 Doç. Dr. Hüseyin BALCIOĞLU / AVESİS