Radyoloji Anabilim Dalı

TARİHÇE

Radyoloji Anabilim Dalı’na 1978 yılında öğretim elemanı olarak ilk Dr. Ercüment GÖKTAY atanmıştır. Daha sonra bir süre Dr. Fehmi YAVUZER görev yapmıştır. 1982 yılında göreve başlayan Dr. S. Zeki ZİYLAN 1991 yılında ayrılmıştır.       

YER VE KAPASİTE

Radyoloji Ana Bilim Dalı, poliklinik binasında Z katı, 1. kat ve 2. katta hizmet vermektedir. 2009 yılı için Radyoloji bölümünde hizmet veren  radyografi cihazlarımız; konvansiyonel tetkikler için kullanılan 1 adet floroskopi tetkik odası; 3 ultrasonografi cihazı; 1.5 Tesla gücünde 1 adet MRG cihazı; 1 adet 64x0.5 mm multidedektör, 1 adet spiral BT cihazı; 1 adet mamografi cihazı; 2 adet dijital radyografi cihazı, 1 adet konvansiyonel radyografi cihazı. Hastanelerin yoğun bakım, ameliyathane ve servislerine hizmet veren 3 adet mobil direk radyografi cihazı ile 2 adet C kollu mobil floroskopi cihazıdır. 

EĞİTİM SÜRECİ

Radyoloji Anabilim Dalı'nda tıp öğrencilerine ikinci ve üçüncü sınıflarda teorik olarak ve beşinci sınıflarda ise staj ile birlikte teorik dersler verilmektedir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Radyoloji uzmanlık eğitimine Tıpta Uzmanlık Sınavı ile hak kazanılmaktadır. Her yıl ortalama 6 araştırma görevlisine ihtisas için kadro açılmaktadır. Uzmanlık süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimi süresince Nöroradyoloji, Toraks Radyolojisi, Abdomen Radyolojisi, Kas-İskelet radyolojisi, Meme radyolojisi, Ultrasonografi, Girişimsel Radyoloji birimlerinde 3’er aylık, akademik personel kılavuzluğunda rotasyonlar yaparlar. Her rotasyon ortalama 3 kere tekrar edilir. 
Araştırma görevlisi eğitimi, makale, seminer, olgu ve vaka takdimlerinin yapıldığı sabah toplantıları, diğer klinik birimlerle yapılan vaka toplantılarına katılım temeline dayanır. Araştırma görevlilerinin eğitimleri sürecinde en az bir bilimsel yayın ve bilimsel bildirim veya poster hazırlamaları gerekmektedir. Uzmanlık eğitim sürecinin yarısını dolduran asistan tez konusunu almaya hak kazanır. Tezini alan araştırma görevlileri, tez danışmanı öğretim üyesinin nezaretinde tezini hazırlayıp, uzmanlık sınavından 1 ay önce uzmanlık sınav jürisine verir. Tezi kabul edilen ve sözlü olarak yapılan sınavda başarı gösteren araştırma görevlileri uzman unvanını almaya hak kazanır. 

BİLİM DALLARIMIZ

Radyoloji Anabilim Dalı'na bağlı Girişimsel Radyoloji, Nöroradyoloji ve Pediatrik Radyoloji Bilim Dalları bulunmaktadır.
            
Anabilim Dalı öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel yayın ve bildirileri bulunmaktadır.Öğretim üyelerimiz bir çok ulusal konferansa konuşmacı olarak katılmışlardır. Dünya tıbbında yerini almış radyolojik tetkiklerin ve girişimsel radyolojik işlemlerin hemen tamamı yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Nevbahar AKÇAR DEĞİRMENCİ (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Mahmut KEBAPÇI / AVESİS

 

 

Prof. Dr. Cüneyt ÇALIŞIR / AVESİS

 

 

Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜKAY / AVESİS

(Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı)

 0222 239 29 79/2857   fkucukay@ogu.edu.tr 

Gişimsel Radyoloji hakkında öğrenmek istedikleriniz için : 

www.fahrettinkucukay.com

 

Prof. Dr. Uğur TOPRAK / AVESİS

(Nöroradyoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Suzan ŞAYLISOY / AVESİS

 

Doç. Dr. Berat ACU / AVESİS

 

 

Doç. Dr. Elif GÜNDOĞDU / AVESİS

 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Nevin AYDIN / AVESİS

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZTUNALI / AVESİS

(Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Başkanı)