Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1977 yılında kurulmuştur. O zamanki adı ile Anadolu Üniversitesi’nin ilk rektörü olan Dr. Servet BİLİR aynı zamanda Anabilim Dalının başkanı idi. Anabilim Dalı’nın kuruculuğunda Dr. Güler SÜLOĞLU, Dr. Ayten YAKUT, Dr. Nurdan KURAL, Dr. Necat A. AKGÜN ve Dr. M. Arif AKŞİT görev yapmışlardır.   

Nöroloji Bilim Dalı; ilk kurulan yan dal olup 1977’den beri hizmet vermektedir. Bilim dalında “Çocuk EEG” laboratuvarı ve “Uyarılma Potansiyelleri” (VEP, BAEP) laboratuvarı bulunmaktadır. 0-6 yaş grubunda nöromotor gelişim geriliği olanlara “Denvir Gelişim Testi” uygulanmaktadır. Nöroloji Bilim Dalı’nda Anadolu Üniversitesi DİL-KOM öğrencilerine “Gelişim Nörolojisi” dersleri verilmektedir. 
    
Hematoloji ve İmmünoloji Bilim Dalı; faaliyetlerine 1977 yılında başlamış olup 1993 yılında Bilim Dalı olmuştur. Poliklinikte 1 muayene odasında, 1 kemoterapi odasında ve serviste hizmet verilmektedir. Araştırma görevlileri rotasyonla çalışmaktadır. Anemiler, hemostaz, kanama diatezleri, transfüzyon, beyaz küre, trombosit hastalıkları, lösemiler, immün yetmezlikler gibi konular Bilim Dalı'nın çalışma konularıdır.
     
Alerji Bilim Dalı'nda; alerjik rinit, astma, atopik dermatit, gıda-ilaç alerjisi gibi alerjik hastalıklar ile çocuk akciğer hastalıklarının (çocuk tüberküloz dahil) tetkik, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.  Solunum fonksiyon testi, cilt testi (Prick testi), nasal yayma yapılmakta ve nebulizatör tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca Metabolizma Bilim Dalı ile birlikte “kistik fibrozis” li hastalar takip edilmektedir.
     
Beslenme-Metabolizma Bilim Dalı; bilim dalını ilgilendiren hastalara poliklinik ve serviste hizmet vermektedir. Ayrıca Bilim Dalı sorumluluğunda Çocuk Metabolizma ve Araştırma Laboratuvarı ile Anne Sütü Eğitimi ve Emzirme Odası bulunmaktadır. Laboratuvarda; serumda: Kan Aminoasitleri, Fenilalanin Düzeyi, D-xylose Testi, Laktik Asit gibi, idrarda: İdrar Aminoasitleri, İdrarda Demir 3 Klorür Testi, Metil Malonik Asit Testi, Ketoasitler, Nitroprusit Testi, pH, 
Keton, Mukopolisakkarit, NaOH testi gibi, Özel Kromotografi ve Boyalar: Sistin-Homosistin, Prolin-Hidrosiprolin, Şeker Kromatografisi, Erlich Boyama, Sülfanilik Asit Boyama. Dışkıda: pH, Redüktan Madde, Şeker Kromatografisi, Steatokrit. Ter Testidir.            

Yenidoğan Bilim Dalı; Yoğun Bakım ve Devamlı Bakım Ünitesi'nden oluşmaktadır. Bebek dostu olan hastanemizde tüm doğumlara Neonatal Resüsitasyon kursu sertifikalı bir pediatri araştırma görevlisi girmektedir. Sağlıklı doğan bebekler anne yanında anne sütünün verilmesini destekleyen hemşirelerin denetiminde izlenmekte ve ünitemiz içinde anne emzirme odası ve elektrikli süt sağma makinesi bulunmaktadır. Bilim Dalı'nda total parenteral nutrisyon cihazla hazırlanmaktadır. Prematüre doğan bebeklerin uzun dönem izlemleri Yenidoğan-Prematüre Polikliniğinde sürdürülmektedir.
     
Nefroloji Bilim Dalı'nda; hipertansiyon, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, hemodiyaliz, periton diyalizi tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarımız poliklinik ve ev ziyaretleri ile izlenmektedir. Uygun vericisi bulunan kronik böbrek yetersizliği olan hastalar böbrek nakli için hazırlanmakta ve nakil sonrası tedavileri sürdürülmektedir.  
     
Endokrinoloji Bilim Dalı'nda; poliklinik ve servislerde başlıca büyüme ile ilgili sorunlar hipofiz, tiroid, adrenal, paratiroid bezleri ve gonad hastalıkları, diabetes, mellitus ve obezite hastalarının tanı, tedavi ve takipleri yapılmakta ve tanısal amaçlı testler uygulanmaktadır. 
     
Kardiyoloji Bilim Dalı; çocukların doğumsal ve sonradan gelişen kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi amacıyla hizmet vermektedir. Verilen hizmetler Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, Fötal Ekokardiyografi, Holter, Efor, Head-up Tilt testi ve Transtelefonik EKG Ünitelerini içermekte olup kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi  işlemleri yapılmaktadır. 

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Bilim Dalı'nda; mide bağırsak ve karaciğeri ilgilendiren rahatsızlıklar ile ilişkili hasta poliklinik hizmeti ve enteral beslenme takibi yanında, gastroözofagial reflü gibi motilite bozukluklarına yönelik Ph monitorizasyonu ve empedans çalışmaları, mide bağırsak rahatsızlıklarına yönelik tanısal ve tedavi amaçlı (polipektomi, skleroterapi, ülser ve barsak kanama kontrolü, gastrostomi açılması...) üst endoskopik ve alt endoskopik (kolonoskopi) işlemler, karaciğer biyopsisi yapılmaktadır.
     
Genetik Ünitesi'nde; çocuklardaki genetik geçiş gösteren hastalıklar klinik olarak değerlendirilmektedir.

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Coşkun YARAR  (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

(Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Koray HARMANCI / AVESİS

(Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı)

 

Prof. Dr. Neslihan TEKİN / AVESİS

(Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Birsen UÇAR AVESİS

(Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Özcan BÖR / AVESİS

(Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Birgül KIREL / AVESİS

(Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Enver ŞİMŞEK / AVESİS

(Ergen Sağlığı Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ / AVESİS

(Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Sabiha ŞAHİN / AVESİS

(Çocuk Acil Anabilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN / AVESİS

 

Prof. Dr. Özge AYDEMİR / AVESİS

 

Prof. Dr. Ömer KILIÇ / AVESİS

(Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı) 

 

Doç. Dr. Aslı KAVAZ TUFAN / AVESİS 

(Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Başkanı)

 

 Doç. Dr. Özge SÜRMELİ ONAY / AVESİS

 

Doç. Dr. Zeynep Canan ÖZDEMİR / AVESİS

 

Doç. Dr. Meltem DİNLEYİCİ / AVESİS

(Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı)

 

Doç. Dr. Zeren BARIŞ / AVESİS

(Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Doç. Dr. Nuran ÇETİN / AVESİS

(Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Doç. Dr. Ersin TÖRET / AVESİS

 

Doç. Dr. Yusuf AYDEMİR / AVESİS

 

Doç. Dr. Pelin KÖŞGER / AVESİS

 

Doç.Dr.Hülya ANIL

 

Doç. Dr. Selcan DEMİR

 

 

Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM / AVESİS

(Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan BOZAN  / AVESİS

(Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BARSAN KAYA / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SÜLÜ / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Eylem KIRAL / AVESİS