Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1979 yılında Dr. Cengiz ÖNER tarafından kurulmuştur.

İlk dönemde 4 yataklı bir klinik olarak faaliyet gösteren Anabilim Dalımız halen 17 yatağa sahip olup ağırlıklı olarak nörolojik, ortopedik ve pulmoner rehabilitasyona gereksinim duyan tüm hastalarımızın tedavileri, genel rehabilitasyon çerçevesinde elektroterapi, hidroterapi, fototerapi, mekanoterapi ve her türlü egzersiz uygulamaları eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Halen klinikte yatan hastaların dışında, klinikler arası konsültasyon çerçevesinde diğer servislerde yatan hastalara ve hastanemizde faaliyet gösteren tüm yoğun bakım ünitelerindeki hastalara da tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Anabilim Dalımızda başlıca inme rehabilitasyonu, osteoporoz ve rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, dejeneratif ve inflamatuar kas iskelet sistemi hastalıklarının rehabilitasyonunu içeren çalışmalar yapılmaktadır.   

Her yıl ortalama 7000 civarında hastaya poliklinik hizmeti verilirken, ortalama 200 civarındaki hasta bizzat kliniğimizde yatırılarak tedavi edilmektedir. Bunun yanında her yıl ortalama 700 civarında hasta çeşitli kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde yatarken fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınmaktadır.

Yatarak ya da ayaktan yılda ortalama 400 civarında hastaya tedavi salonlarında hekim-fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmaktadır. Osteoporoz hastaları için polikliniğimizde özel bir arşiv oluşturulmuş olup ortalama 3000 hasta devamlı takip altında tutulmaktadır.
Akademik faaliyet çerçevesinde araştırma görevlilerinin eğitim ve öğretimine yönelik yıl boyu periyodik olarak düzenlenen klinik içi seminer ve literatür takibi saatleri yanında haftada bir gün anabilim dalında konsey yapılmakta ve ayrıca klinikler arası toplantılar düzenlenmektedir. Anabilim Dalımızın kendi bünyesinde ve diğer Anabilim Dalları ile müşterek yurt dışı ve yurt içinde yayınlanmış çeşitli çalışmaları mevcut olup halen pek çok çalışma da sürdürülmektedir. 

Beşinci sınıf stajyer öğrencilerimize Anabilim Dalımız kapsamına giren hemipleji rehabilitasyonu, parapleji rehabilitasyonu, ankilozan spondilit, gut, pseudogut, osteoporoz, osteoartrit, romatoid artrit, bel ağrıları, skolyoz, reaktif artrit, fibromyalji, kırık rehabilitasyonu, tuzak nöropatiler başlıklı dersler anlatılmaktadır. Ayrıca staj sürecinde stajyerlere hasta başı hareket sistemi ve nörolojik muayene yöntemler gösterilmekte ve klinik uygulamalar yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Onur ARMAĞAN  (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Fzt. Prof. Dr. Nesrin DEMİRTAŞ / AVESİS

 

Prof. Dr. Merih ÖZGEN / AVESİS

 

Doç. Dr. Fulya BAKILAN

 

Öğr.Gör.Dr. Burcu ORTANCA