Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr. Şefik DENER ve Dr. Mustafa BAŞOĞLU tarafından kurulmuştur.

Anabilim Dalımız öğretim üye ve araştırma görevlileri tarafından  eğitim-araştırma ve hizmet vermektedir. 5. sınıf öğrencilerinin staj eğitimi ve sözlü sınavları, 3. sınıf öğrencilerinin kürsü dersleri entegre eğitimde programlı yürütülmektedir.
            
Araştırma görevlileri 5 yıllık süre içinde bölüm içi ve dışı rotasyonlarını yapmaktadır. Bir öğretim üyesinin danışmanlığında tezini hazırlamaktadırlar. Her öğretim dönemi olgu, literatür ve seminer günleri planlanıp yürütülmektedir.

Rutin poliklinik yapılmakta ve bazı özel birim poliklinikleri (Hareket Bozuklukları ve Parkinson, Nöroimmünoloji, Strok, Epilepsi, Demans danışma günleri) ile düzenli poliklinik çalışmaları ve özel hasta muayeneleri yapılmaktadır.  Laboratuvar hizmeti olarak EEG, EEG monitörizasyonu, Evoked potansiyeleri, uyku, TCD, EMG ve Nöroradyolojik invazif işlemler yapılmaktadır. Nöroloji Servisinde 26 yatak, yoğun bakımda 4 yatak olmak üzere toplam 30 yatak  kapasitesi vardır.

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Serhat ÖZKAN  (Anabilim Dalı Başkanı) AVESİS

 

Prof. Dr. Atilla ÖZCAN ÖZDEMİR / AVESİS
(Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. O. Oğuz ERDİNÇ / AVESİS

(Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Nevzat UZUNER / AVESİS

(Beyin ve Damar Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı) 

 

Doç. Dr. Gülnur TEKGÖL UZUNER / AVESİS

(Algoloji Bilim Dalı Başkanı)

 

Doç. Dr. Demet İLHAN ALGIN / AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nazlı DURMAZ ÇELİKAVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYKAÇ / AVESİS

 

Öğr.Gör.Dr. Zehra UYSAL KOCABAŞ / AVESİS