Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı öğretimi Temmuz 1977’de Eskişehir’de fiilen başlamıştır. O tarihte “Toplum Hekimliği Bölümü”nün Başkanı aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nin de Rektörü olan Prof. Dr. Servet BİLİR’dir. İlk öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Sevin ERGİN’dir. 1979 yılında Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sait ETİZ 31.12.1998’de emekli olmuştur.

1980 yılında Huzur Mahallesi'nde Toplum Hekimliği için inşa edilmiş binada Dekanlık ile birlikte olan Anabilim Dalımız, 18 Ağustos 1993’den beri Temel Tıp Bilimleri Binası içinde yer almaktadır. Anabilim  Dalı’nda öğretim üyeleri için 5 oda, araştırma görevlileri için bir oda, bir seminer salonu, bir sekreterlik, laboratuvar, kütüphane, bilgisayar odası, arşiv ve depo  bulunmaktadır.
            
Öğretim elemanları ve öğrencilerimiz tarafından yararlanılan 8’i internete bağlı 9 bilgisayar bulunmaktadır.

Fizik  alt yapımızda Osmangazi Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalı İş Birliği Protokolü'ne istinaden faaliyet gösteren “Eğitim Araştırma Bölge”miz bulunmaktadır. 
            
Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim-öğretim etkinliğimiz içeriği “Halk Sağlığı ve Sosyal Tıp” dersidir. 6.sınıfta “Kırsal Hekimlik Stajı” Anabilim Dalımızın sorumluluğunda “Eğitim-Araştırma Bölge”mizdeki Mahmudiye, Kaymaz, Sivrihisar, Beylikova, Bozan, Alpu Eğitim Sağlık Ocakları'nda sürdürülür. Öğrencilerimiz Birinci Basamak Entegre Sağlık Hizmetlerinin uygulanmasını ve personel, hizmet, yönetim, denetim bağlamında hizmet içeriğini tanımak imkanı elde ederler. Bu stajda bir uygulama da toplum tabanlı epidemiyolojik araştırma yapmaktır. Her grup, konusunu seçtikleri, materyal metodunu belirledikleri araştırmanın verilerini toplar, analiz ve değerlendirmesini yapar, raporunu yazar ve öğretim üyeleri ve öğrencilerin hazır bulunduğu toplantıda sözel olarak sunar. Haftada bir gün seminerler için ayrılır. Her öğrenci Halk Sağlığı'nın temel konularında bir seminer sunar.
            
Anabilim Dalımızın Fakültemiz dışında; üniversitemizin ve Anadolu Üniversitesi'nin fakülte ve yüksek okullarından talep edilen Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Sağlık Bilgisi, Beslenme ve benzeri konularda verdiği dersleri vardır.

Eğitim-öğretim etkinliklerine Anabilim Dalımızın öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri birlikte iştirak ederler. Böylece araştırma görevlisi eğitimi de bu program içerisine entegre olmuş olur. Araştırma görevlilerimizin ayrıca seminer ve makale saatleri programları vardır.
            
Anabilim Dalımızda öğretim üye ve yardımcıları bilimsel aktivite olarak ilgi duydukları ve arzu ettikleri her konuda kişisel ya da müşterek araştırmalar yürütürler. Araştırma faaliyetleri Anabilim Dalı içinde olduğu gibi diğer Anabilim Dalları ve diğer fakülteler ile birlikte de sürdürülmektedir.  

Bölüm Doktorları:

 

Doç. Dr. Muhammed Fatih ÖNSÜZ (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Selma METİNTAŞ / AVESİS

 

 

Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL / AVESİS

 

 

Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ / AVESİS