Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız geniş cihaz parkı (iki adet tek başlı gamma kamera, bir adet iki başlı gamma kamera, bir adet kemik mineral dansitometre, bir adet ultrasonografi, bir adet gamma sayıcı, bir adet efor cihazının yanında C-14 üre nefes testi ve Technegas ventilasyon cihazları) ve 17 yardımcı sağlık personeli ile Eskişehir ile bölge il ve ilçelerine oldukça yüksek standartta hizmet vermektedir. Anabilim Dalımız bünyesinde bulunan iki başlı konvansiyonel gamma kamera (Picker, Prism 2000) aynı zamanda coincidence modda veri kaydetme özelliğine sahip olup F-18 FDG görüntülemesi de yapabilmektedir.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitiminin yanı sıra fakültemiz 5. sınıf ve Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine eğitim verilmektedir.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı yıllık ortalama 7000 sintigrafik çalışma ve 4000 kemik mineral dansite ölçümü yanında I-131 tedavisi, radyosinovektomi ve radyoimmünoterapi uygulamaları ile her türlü nükleer tıp çalışmasına cevap verebilecek donanım ve akademik standartta bir merkez olarak daha iyiye gitme gayretindedir. 

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. İlknur AK SİVRİKOZ (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. EMRE ENTOK / AVESİS