Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı 1984 yılında Dr. Necla ÖZDEMİR tarafından kurulmuştur. 

Anabilim Dalı halen aşağıdaki ünitelere göre organize olarak çalışmaktadır:

A. Anabilim Dalı:
1.     Anabilim Dalı Polikliniği
2.     Anabilim Dalı Konsültasyon Poliklinikleri
3.     Anabilim Dalı Servisi
4.     Toraks Endoskopisi Laboratuarı
5.     Solunum Fonksiyonları Laboratuarı
6.     Pulmoner Onkoloji Ünitesi
7.     KOAH Ünitesi
     i.  Tütün Bağımlılığı İle Mücadele Ünitesi
8.     Bilgi İşlem Merkezi ve Kütüphane

B. Allerji Bilim Dalı
     1. Allerji Polikliniği
     2. Allerji Laboratuvarı

C. Yoğun Bakım Bilim Dalı

Anabilim Dalı Servisi 35 yataklı olup, bunların 4 tanesi yoğun bakım yatağı şeklindedir. Poliklinik birimlerinde Genel Göğüs Hastalıkları Polikliniği yanı sıra konsültasyon ve özellikli hastalıklar poliklinikleri hizmet vermektedir. 

     
Pulmoner Onkoloji Ünitesi, bölgede akciğer kanseri ve diğer toraks tümörlerine çok disiplinli hizmet veren tek ünitedir. Tüm çalışmaları Toraks Tümörleri Konseyi denetimi ve yönlendirmesi altında olup tüm hasta verileri de kayıt altındadır.
     
KOAH Ünitesi, KOAH’lı hastaların tüm tetkik ve fonksiyonel değerlendirmelerinin yapılabildiği bölgedeki tek birimdir. Ünitede komple solunum fonksiyon testleri, difüzyon testleri, tüm vücut pletismografisi ve egzersiz testleri yapılabilmektedir. 
Toraks Endoskopisi Laboratuvarı’nda tüm bronkoskopik işlemler ve torakoskopi (pleuroskopi) yapılabilmektedir.
         
1997 yılında Göğüs Hastalıkları servisi içinde hizmete başlayan yoğun bakım ünitemiz, 2003 Yükseköğretim Türkiye’de ilk Yoğun Bakım Bilim Dalı haline gelmiştir. Solunum Yoğun Bakım Ünitesi'nde, Eskişehir ve çevre illerden gelen solunum desteği gereken ağır pnömoni–sepsis, ARDS, terminal malign hastalar, ileri evre KOAH’lılar, masif tromboemboli, OSA, hipoventilasyon sendromları, solunum yetmezliği gelişen nörolojik hastalar, kardiyak hastalar ve solunum sistemini etkileyen zehirlenme hastaları ile diğer solunum yetmezlikli hastalara hizmet verilmektedir. Ünitede invazif ve invazif olmayan hemodinamik ve solunum monitörizasyonu yapılmakta, invazif ve invazif olmayan yöntemle solunum desteği verilmektedir. Ünitede şimdiye değin başka eğitim hastanelerinden gelen akademik düzeyde uzmanlar yoğun bakım eğitimi almışlardır. 2005 yılı başında ülkemizdeki 12 farklı kliniğin yoğun bakım konusundaki uzman yazarlarının katılımı ile ‘mekanik ventilasyon’ konulu bir de kitap yazılmıştır.

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM  (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

(Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ / AVESİS

 

Prof. Dr. M. Sinan ERGİNEL / AVESİS

 

 

Prof. Dr. Emel KURT / AVESİS

 

 

 

Prof. Dr. Füsun ALATAŞ / AVESİS

 

Prof. Dr. Güntülü AK / AVESİS

 

Doç. Dr. Şenay YILMAZ  / AVESİS

(Alerjik Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı)