Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilimdalı
Dermatoloji Anabilim Dalı 1977 yılında  kısa bir süre görev yapan Dr. Muhtar ÜNALDI kuruculuğunda faaliyete başlamış, Anabilim Dalı Başkanlığı’na 1978 yılında Dr. İlham SABUNCU atanmıştır. 
      
Dermatoloji servisimizde 13 adet hasta yatağı bulunmaktadır. Poliklinik bölümünde bir kütüphane mevcuttur.
     
Polikliniğimizde günde ortalama 40 hasta muayene edilmektedir. Kabin ve lokal PUVA cihazı, Kriyoterapi cihazı, Bilgisayarlı dermatoskopi, Wood lambası, Cilt analiz cihazı bulunmaktadır. Ayrıca Deri Yama Testleri yapılmaktadır.
     
Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerine teorik, beşinci sınıf öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Staj sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. 
     
Araştırma Görevlileri poliklinik ve serviste dönüşümlü olarak görev almaktadır. Haftada 2 gün yapılan seminer ve makale saatlerine katılım zorunludur. Ayda bir kez Patoloji Anabilim Dalı ile karşılıklı vaka tartışması yapılmaktadır.
 
Bölüm Doktorları:
 
 
 
Prof. Dr. Z. Nurhan SARAÇOĞLU  (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS 
 
 
 
Doç. Dr. Hilal KAYA ERDOĞAN / AVESİS
 
 
 
Doç. Dr. Ersoy ACER / AVESİS
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Esra AĞAOĞLU / AVESİS