Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı

Psikiyatri Anabilim Dalı 1977 yılında Dr. Tayyar GÜRKAN ve Dr. Gülsen CAN’ın kuruculuğunda faaliyete geçmiştir. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini;  1983-1993 yılları arasında Prof. Dr. Durmuş TEKİN, 1993-2010 yıları arası Prof. Dr. Cem KAPTANOĞLU yürütmüştür. 2010 tarihinden itibaren bu görevi Prof. Dr. Gökay AKSARAY sürdürmektedir. Ayrıca Prof. Dr. Psk. Gülten SEBER, görev yaptığı 1981-2010 yılları arasında Anabilim Dalı'nın kurulmasında ve gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

Psikiyatri Anabilim Dalı'nın Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 10. katında 23 yataklı kapalı  bir servisi bulunmaktadır. Servis içinde bir Acil Hasta Kabul Odası,  EKT (Elektro Konvülsif Tedavi ) Odası, Müzik Yayın Odası,  Kitap Odası, Uğraş salonu, Dinlenme Odası, Toplantı Salonu ve 3 adet görüşme odası bulunmaktadır.

Psikiyatri Anabilim Dalı Poliklinik Ünitesi'nde, iki Genel Psikiyatri Polikliniği bulunmaktadır. Ayrıca duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları, alkol-madde bağımlılığı ve cinsel işlev bozukluğu ayaktan tedavi programlarına ilave olarak toplum psikiyatrisi, geropsikiyatri, konsültasyon-liyazon psikiyatrisi, acil psikiyatri ve adli psikiyatri alanlarında hizmetler verilmektedir. Psikanaliz ve kültür çalışmalarının yanı sıra psikodinamik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, bilişsel-davranışçı psikoterapi, cinsel terapiler ve aile-eş terapileri uygulanmaktadır. Poliklinik ünitemizde bulunan tek yönlü aynalı oda, asistan ve öğrencilerin eğitim ve süpervizyonunda kullanılmaktadır.

Psikoloji laboratuvarında ise; tanı, tedavi ve araştırmalara destek vermek amacı ile zeka, kişilik, projektif ve nöropsikolojik testler  uygulanmaktadır. Ayrıca, bilişsel–davranışçı teknikler çerçevesinde gevşeme egzersizi ve öfke kontrolü eğitimleri verilmektedir. 

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri; Tıp Fakültesi öğrencilerine 1., 3., 5. ve 6. sınıflarda ders vermekte, ayrıca 1983 yılından bu yana Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbı Psikoloji lisansüstü eğitim programı yürütmektedir.

Anabilim Dalımızda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta, toplantı ve kurslar düzenlenmektedir. Ayrıca kronik hastalara yönelik ruhsal rehabilitasyon  çalışmaları, toplum psikiyatrisi birimi ve “Küçük Ev” projesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Bölüm Doktorları:

 

Prof. Dr. Gülcan KALENDER GÜLEÇ (Anabilim Dalı Başkanı) / AVESİS

 

Prof. Dr. Gökay AKSARAY / AVESİS

 

Prof. Dr. Çınar YENİLMEZ / AVESİS

 

Prof. Dr. Ferdi KÖŞGER / AVESİS 

 

Doç. Dr. Ali Ercan ALTINÖZ / AVESİS 

(Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı)

 

 Dr. Öğr. Üyesi İmran Gökçe YILMAZ KARAMAN / AVESİS